Ketensamenwerking in de zorg; een utopie of niet?


Ketensamenwerking in de zorg.

Gezondheid is een belangrijk goed

Als er iets is belangrijk is in ons leven dan is onze gezondheid wel. Gezondheid: we staan er niet dagelijks bij stil, maar als je in je naaste omgeving te maken krijgt met ziekte, dan besef je pas dat een goede gezondheid niet vanzelfsprekend is. We realiseren ons dan weer waar het in het leven allemaal mede om gaat.
Zo heb ik jarenlang oprecht alle vertrouwen gehad, en nog steeds, in ons zorgstelsel en de daarmee gepaard gaande direct betrokken artsen, specialisten, therapeuten, begeleiders, verpleging, assistenten, vrijwilligers, taxichauffeurs, mantelzorgers en alle andere betrokkenen die ik weliswaar niet benoem maar niet vergeet.
Nu dien ik erbij te vertellen dat ik tot onlangs niet of nauwelijks te maken heb gehad met het Nederlandse zorgstelstel. Weliswaar volg ik de verschillende nieuwsbladen en verscheidene uitzendingen op de diverse media; ik heb de kritische noten aangehoord. Maar ach, zo een vaart zal het allemaal niet lopen.

ketensamenwerking in de zorg

Samenwerking is essentieel

Wie heeft het overzicht nog ?

Totdat plotseling in je eigen directe omgeving de wereld verandert. Maw ik krijg zelf met ‘de zorgsector’ en daarmee gepaard alle instellingen, instanties en regelingen in Nederland te maken. En dan worden ineens alle onderwerpen rondom de zorg voor je belangrijk. Eerlijk gezegd kwam ik erachter dat ik nauwelijks inhoudelijk iets van de sector wist. Nu voel ik me expert en weet ik in elk geval mijn weg in ‘zorgswegen’ te vinden. En die zijn haast ondoorgrondelijk.

Staat de patiënt wel centraal?

Herkent u de overvolle wachtkamer, het wachten en de te late afspraak ? Een vervolgafspraak naar een volgende wachtkamer bereik je dientengevolge te laat ? En dan te horen dat je laat bent ? Of de taxichauffeur die je in de rolstoel netjes voor de entree van de zorglocatie plaatst. Het aan eigen initiatief overlatend hoe je de tocht vervolgt?
Ik kan absoluut niet ontkennen dat bij alle direct betrokkenen binnen een zorginstelling de patient niet centraal staat, integendeel zelfs. Zonder uitzondering is iedere betrokkene, vanuit de eigen discipline, gericht op het gezond krijgen van de patiënt. En dan heb ik het nog niet eens over de organisaties en betrokkenheid op een ander zorgniveau, zoals de zorgverzekeraars, de werkgever, het UWV, de gemeente, vervoersbedrijf. Kunt u het nog volgen. Afgezien van elk specialisme en vakkundige inzet, heeft eenieder hierbij een eigen belang en eigen papierwerk, zo heb ik ervaren. En dat is niet in elk geval direct het belang van de patiënt.

Coördinatie van afspraken in de keten

Coördinatie van afspraken en behandeling is een hele opgave voor alle betrokken op zich, laat staan de daarop volgende uitdaging als er coordinatie nodig is tussen de diverse disciplines, instellingen en betrokkenen. Wie heeft hier de leiding ? En wie behandelt het vraagstuk ‘welzijn van mijn naaste’ ? Ik, als de non expert, vraag ik me af ?

Is er hier een dokter in de zaal ?

Als ik de parallel mag trekken naar het bedrijfsleven dan zie ik meteen kansen en daarmee gepaard gaande uitdagingen. Als aangestelde account manager in een willekeurig bedrijf heb je de schone taak de coordinatie van de diverse specialisten binnen het bedrijf naar je businesspartner te stroomlijnen. Voorwaar niet makkelijk en niet voor niets een uitdagende functie. Is dit niet een uitgelezen kans voor de zorgsector deze vertaalslag ook te maken om hiermee de patient en haar naaste omgeving te ontzorgen ?

Waar is die zorg account manager toch !

Dit resulteert in een simpele conclusie lijkt me: de introduktie van de ‘zorg account manager’. Iemand met specialistische zorgkennis die de zorgketen overziet, de regie van de patiënt en betrokken partijen overneemt, eerstgenoemde degene die al genoeg andere besognes aan het hoofd heeft op dat moment. Een interessant gegeven. Is het juist de passie voor het gezondmaken en (re-)vitaliseren van de medemens wat alle betrokken hier zou moeten boeien en binden. Een mooie uitdaging toch, zorgketensamenwerking ! Samen samenwerken aan een gezonde toekomst. Zou het niet geweldig zijn als deze onafhankelijke zorg account manager als een dirigent elk revalidatieproces dirigeert. Volgens mij wordt het proces niet alleen effectiever, en het kan niet anders, het gaat uiteindelijk ook kostenverlagend zijn. Leiderschap gaat wat mij betreft om het effectief laten samenwerken tussen alle betrokkenen in de zorgketen om het beste resultaat te bereiken, tw het herstel van de patient.

Samenwerken in de zorgketen helpt echt iedereen

Het gaat in de zorg over meer dan alleen ziek zijn en de weg naar het herstel. Het gaat over vertrouwen en echt samenwerken, in een periode die op breed vlak al zoveel vraagt van de patient en de naasten in een kwetsbare tijd. Lijden in leiden van een zorgproces zouden niet in elkaar verlengde moeten liggen. Het gaat om congruent zijn, zodat de individuele waarden overeenkomen met die van de organisaties en dat we streven naar een gezamenlijk doel. Bestaande kennis en ervaring vanuit het bedrijfsleven zouden hierbij een waardevolle aanvulling kunnen zijn.
We hebben nog een lange weg te gaan ben ik bang……

Delphi Mindconnection is expert in Resultaatgericht Samenwerken. Zit u met een vraag of wilt u hierover van gedachten wisselen? mail dan naar Charles Willemsen