In ontwikkeling anticyclisch investeren? Belangrijk voor uw sleutelspelers!


Ontwikkeling is cruciaal

‘Je moet het dak repareren als de zon schijnt’, een mooie tip voor iedereen. Juist als het niet urgent nodig is, dan wordt je geacht te investeren in ontwikkeling en verbetering. ‘Never waste a good crisis’ is ook een vaak gehoorde kreet. Laatst vertelde me een relatie, dat bedrijven die na de crisis nog precies hetzelfde doen als ze voor 2008 deden, wellicht geen lang leven meer beschoren zijn…

Maar het moet ook kunnen…

In de afgelopen jaren van de economische dubbeldip kregen we vaak te horen, dat verbeteringen op het leiderschapsvlak en samenwerkingsprocessen wel nodig zijn, maar er zat geen geld meer de portemonnee van de ondernemer. De grote bedrijven hebben onmiddellijk geprofiteerd van de landelijke regelingen, zoals werktijd verkorting, subsidies, etc. Maar toen de eigenaar van het middenbedrijf of MKB aanklopte voor hulp, was de pot leeg.

‘Alle hens aan dek!’

De snelle opleving in 2017 en 2018 heeft in veel bedrijven ‘de zon weer laten schijnen’. Ook nu gaat dat niet zonder slag of stoot. ‘Opleiden of ontwikkelen? Onze mensen hebben geen tijd!’, want iedereen is nodig en (vak) mensen zijn nauwelijks meer te krijgen. Daar zal met kortzichtig beleid in het professionele MKB schade kunnen ontstaan. De arbeidsmarkt lijkt al weer oververhit, talenten zijn niet te vinden, de voordeur staat wagenwijd open en de schaarse nieuwe medewerkers worden met open armen ontvangen!

Let op de achterdeur…

Er wordt ook hard aan uw beste mensen getrokken. Salaris is meestal niet de reden om weg te gaan, maar persoonlijke ontwikkeling, vrij indeelbare tijd, eigen perspectief, een bijdrage leveren en van betekenis zijn, een fijne werksfeer met hechte en succesvolle teams zijn belangrijkere bouwstenen om te blijven. Vanochtend stond het als nieuws in de krant, maar dat wisten we al jaren!

Bericht in de Telegraaf van 29-3-2018.

Heeft u die cruciale ontwikkeling (te) lang verwaarloosd omdat het gewoonweg niet kon? En omdat het nu te druk is? Juist dan is action-learning belangrijk. Biedt uw sleutelspelers ontwikkelingsmogelijkheden en toon oprechte waardering. En dat kan allemaal samen! Een middag per maand op cursus, met gelijkgestemden van andere bedrijven, een maand om die ontwikkelpunten echt in het werk uit te rollen, dan weer een cursusmiddag en dat in een leiderschapsreis van een jaar. Dat loont altijd als mensen er voor open staan. En zo blijft de achterdeur dicht en gaat de voordeur nog verder open! We denken daar graag in mee!