Assessment


Delphi Mindconnection werkt samen met René Schel (voormalig managing partner bij Delphi Mindconnection) en aan hem gelieerde psychologen op het gebied van assessments. Dit kunnen assessments zijn in verband met werving en selectie, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding.

Elk assessmentonderzoek bestaat uit een oriëntatie en explicitering van de onderzoeksvraag, een diepte-interview, een of meer (online) tests en een terugkoppelgesprek.

Ten aanzien van de in te zetten testinstrumenten, zijn er globaal drie onderzoeksgebieden:

Rene Schel, assessor

  • intellectuele capaciteiten;

  • persoonlijkheidskenmerken;

  • voorkeurgedrag.

 
 

Intellectuele capaciteiten

Intelligentie in al haar facetten wordt aangemerkt als de belangrijkste voorspeller van succes. Derhalve belangrijk bij beslissingen, die met nieuwe uitdagingen te maken hebben. Minstens zo belangrijk is het onderzoek naar “kritisch denkvermogen”, waarin de analytische en numerieke redeneervaardigheden in kaart worden gebracht, in het bijzonder voor managementfuncties. Hierbij gaat het om het vermogen om intellectuele aanleg ook effectief te benutten.

Persoonlijkheidskenmerken

Persoonlijkheidskenmerken zijn relatief stabiele interne factoren, die een sterke invloed hebben op de manier waarop iemand bijvoorbeeld omgaat met problemen en emoties, toegespitst op de werkcontext.

Voorkeurgedrag

Voorkeurgedrag is bepalend voor de match die mensen met hun omgeving maken. Het geeft niet alleen beeld van hoe een mens qua gedrag van nature is, maar ook hoe dat is in respons op zijn of haar omgeving.

 

Lees ook het artikel ‘Wat kost een Assessment?’

 

 

Neem voor meer informatie over assessment contact op met René Schel, te bereiken via 06-51244577 en rene.schel@schelvoort.nl