Assessment & Survey


Wanneer Assessment?

 Afbeelding1

Kies voor Assessment als:

  • - Intellectuele capaciteiten 
  • - Persoonlijkheidskenmerken
  • - Voorkeurgedrag

onderzocht moeten worden, bijvoorbeeld in het geval van second opinion bij werving en selectie of 'fit-to-position' bij rolverandering of promotie. Delphi Mindconnection werkt hierbij samen met psycholoog Hans Stramrood.

Wanneer Survey?

 survey clipart

Kies voor Survey als:

  • - Individueel
  • - In teams
  • - In de organisatie

zelfspiegels als reflectie instrument ingezet kunnen worden. Belangrijk is dat de interpretatie en de 'taal' van deze surveys wordt begrepen en gedeeld binnen het team om het een effectief instrument te maken.