Delphi Survey


surveybalk

Delphi Survey

is een verzameling praktische meetinstrumenten om u te helpen bij

 • het bijsturen of in kaart brengen van de bedrijfscultuur
 • het in kaart brengen van natuurlijke competenties
 • het opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen in softskills
 • het meten van de effectiviteit van ontwikkel activiteiten
 • teamontwikkeling
 • managementontwikkeling
 • verschillende scans bij sollicitatieprocedures

Door vooraf normen en specifieke eisen te definiëren en te integreren in Delphi survey, geeft u richting op de ontwikkeling van uw mensen en uw organisatie.

Toepassing van Delphi Survey

Om Delphi Survey toe te passen in uw organisatie doorloopt u de volgende 4 stappen:

 1. U neemt een Delphi abonnemind
 2. U stelt een coördinator aan binnen uw organisatie
 3. Wij autoriseren deze coördinator voor de gewenste functionaliteit
 4. U kunt aan de slag binnen uw organisatie met Delphi Survey

De mogelijkheden in detail

Delphi Survey bevat vragenlijsten op vele gebieden. We breiden dit continu uit op basis van de uw behoeften. Zo zijn er vragenlijsten op de volgende gebieden:

 1. Persoonlijke competenties (360 graden metingen) en natuurlijke kracht (ODC meting)
 2. Bedrijfsspecifieke competenties
 3. Teamrollen en teamontwikkeling (Belbin, Lencioni)
 4. Communicatiestijlen (Leary)
 5. Bedrijfscultuur (Quinn & Cameron, OCAI)
 6. Gedragsstijlen (MBTI, DISC)
 7. Mindconnection Factor (Q15)
 8. Leiderschapsstijlen
 9. Stijlen voor Conflicthantering (Kilmann)
 10. Drijfveren (Graves, Drives, Spiral Dynamics)
 11. Leerstijlen (Kolb)
 12. Verklaringsstijlen (Seligman)

De meeste vragenlijsten kunnen worden ingezet als zelf assessment  of als 360 graden feedback.

Delphi Mindconnection geeft de benodigde ondersteuning bij

 • Het leren van het systeem
 • De keuze voor een instrument in een specifieke situatie
 • Het interpreteren van de uitkomsten

De voordelen van Delphi Survey

 1. Het geeft u de mogelijkheid veel zelf te doen, onafhankelijk van een externe leverancier.
 2. Het wordt normaal om gebruik te maken van dit soort instrumenten waarmee zo objectief mogelijk dingen in kaart worden gebracht.
 3. Door regelmatig te meten kan vooruitgang worden aangetoond.
 4. Door te meten wordt de ontwikkel behoefte duidelijk op allerlei gebieden en niveaus binnen de organisatie.
 5. Delphi Survey is aan te passen aan uw behoeften.
 6. In de uitvoering is Delphi Survey makkelijk, snel en logistiek eenvoudig.
 7. U krijgt veel waar voor u geld. Wij stellen dit tijdsbesparende instrument en de daarbij behorende rapportages tegen relatief geringe kosten beschikbaar. Dit omdat het onderdeel is van het Abonnemind; een basis-service voor onze klanten.

AbonneMIND:

Uiteraard maken we zelf gebruik van Delphi Survey in onze dienstverlening. Ook stellen we het ter beschikking aan onze klanten en collega-trainers en adviseurs. We spreken dan een abonnement af dat hen in staat stelt rechtstreeks surveys uit onze applicatie af te nemen.

Deze abonnementsvorm bestaat typisch uit 4 onderdelen en wordt ingericht voor relaties die deze bouwstenen aan haar interne platform willen toevoegen. De intentie is om meerjarig samen te werken en het abonnement jaarlijks zijn meerwaarde te laten bewijzen. Periodiek organiseren we bijeenkomsten met specialisten van de gebruikersgroep om onderdelen toe te voegen of additionele wensen kenbaar te maken. Op deze manier ontwikkeld zich dit platform steeds in de door u gewenste richting.

De vier onderdelen:

A. Opstart en inrichting

Voor elke nieuwe AbonneMIND nemer wordt de leeromgeving ingericht (zodat de vragenlijsten uw eigen naamgeving en mailings krijgen). U kunt daarnaast kiezen tussen:

a) Een trainingsdag ‘Persoonlijke Stijl’ met het sleutelteam van uw organisatie

b) Een relevante organisatiescan, uitgevoerd door de professionals van Delphi

c) Een gerichte teamscan met uitleg in het betreffende team

B. Delphi Survey

Delphi heeft nu ongeveer 50 relevante vragenlijsten en rapporten in Delphi Survey. Een AbonneMIND houder kan vrijuit putten uit deze vragenlijsten en die zelf gericht uitzetten in de organisatie op persoon of teamniveau. De opleiding en instructie van de contactpersoon zit in het abonnement.

C. E-learning

Delphi stelt haar e-learning trainingen vrij beschikbaar aan haar AbonneMIND nemers. Recent is de online training ‘Omgaan met Werkdruk: verhoog je Veerkracht’ ontwikkeld:

D. Blended Learning

Delphi heeft het platform van LearningStone omarmd. In dit platform hebben we alle open trainingsvormen ondergebracht. Deze blended leervorm ondersteunt het leertraject.

Uw voordelen met het AbonneMIND

 • Een groeiend opleidings- en survey-platform voor een zeer aantrekkelijke prijs. Voor ‘vroege instappers’ zal de prijs veel aantrekkelijker zijn omdat zij meedenken met de inhoud en de prioriteiten
 • U hebt direct invloed op de inhoud
 • Beschikbaarheid van meer dan 50 relevante survey instrumenten
 • Opleiding van de contactpersoon van uw organisatie tot Survey specialist
 • Een expert op telefoonafstand om rapporten toe te lichten
 • Tools om teamindelingen te verbeteren en mensen in hun kracht te zetten
 • Additionele instrumenten die u helpen bij werving en selectie
 • Uw organisatie kan langzaam wennen aan e-learning en blended learning
 • Gebruikersgroep van gelijkgestemden waarin u uw wensen kunt inbrengen en toetsen
 • Een oproepbare expert van Delphi is beschikbaar om te klankborden en bij noodzaak op te schalen.

Neem voor meer informatie over het abonnemind contact op met een van de mindconnectors:

contactbutton

Wil je ook gebruik maken van Delphi Survey in jouw organisatie of voor jouw klanten?

contactbutton

Vul je gegevens in en we nemen binnen 1 werkdag contact met je op.