Een eindejaarsgesprek omdat het moet?


Liever een goed gesprek in mei, dan een eindejaarsgesprek omdat het moet!

Dat is het motto van Delphi Mindconnection, waarin mei in deze context staat voor elke maand van het jaar.

Wat wij hier niet mee willen zeggen is dat een eindejaarsgesprek niet okay zou zijn, maar het is zo geïnstitutionaliseerd. Het volgt uit procedures en personeelsbeleid dat dit plaatsvindt. Meestal wordt er een vast format voor gebruikt. Goed opletten uit welk laatje je het formulier haalt hoor! Het formulier voor het beoordelingsgesprek is immers een ander dan die voor een functioneringsgesprek.. Beetje flauw grapje misschien om aan te geven hoe mensen dit soort gesprekken aanvliegen. Het is best wel een ding zo’n gesprek, dat meestal rationeel en soms zelfs diplomatiek wordt aangepakt. Zullen mensen werkelijk verbinden op deze momenten? Wij denken van niet.

 

eindejaarsgesprek

Het doet denken aan de biografie van Steve Jobs. Daarin lees je hoe Jobs, bewust van zijn afstandelijke leiderschapsstijl, zich toch inspant om gesprekken met mensen die er voor hem toe doen betekenis te geven. Volgens de overlevering ontving hij zijn afspraken altijd hoogstpersoonlijk in de receptie van het hoofdkantoor van Apple in Cupertino. Hij schudde hen de hand en zei hen de jas aan te houden (hij had de zijne in de hand). “Fijn dat je er bent! Kom we gaan een straatje om.” Vervolgens werd er gewandeld, zij aan zij, zolang het gesprek duurde. Daarna nam Jobs afscheid van ze.

 

Waarom deed hij dat? Hij had dit nodig om zich te concentreren op zijn gesprekspartner. Wat wil die precies? Wat vindt ie belangrijk? Hoe reageert ie op het nieuwe idee? Jobs wist dat hij alleen zó de ultieme aandacht kon geven aan iemand die dat ook aan hem gaf. Aandacht voor aandacht!

 

Willen wij nu iedereen de straat opsturen? Nee hoor, zeker niet in het weer van de laatste tijd 😉 We wensen echter iedereen toe om écht verbindende gesprekken te kunnen voeren en zich daar dan ook voor in te spannen. Raffel het niet af, blijf niet oppervlakkig en concentreer je niet op jouw boodschap maar op die van de ander. De jouwe komt heus ook wel aan bod.

 

Heb het met elkaar over de vraag wat iemand drijft in het werk, maar ook wat ‘m remt. Durf dergelijke vragen te stellen en wees blij met het antwoord, want elk antwoord is waardevol. Luister daar empathisch naar en projecteer het niet direct op iets of iemand of jezelf. Als jij de leidinggevende of de werkgever-vertegenwoordigende bent, sta dan vooral stil bij de vraag hoe iemand zich kan en wil doorontwikkelen. Help iemand zijn of haar zelfverwerkelijking (Maslow) te realiseren. Bedenk: wat goed is voor iemand in het werk, is ook goed voor het werk zelf.

 

Tot slot nog even dit: als je iemand wilt helpen doorontwikkelen, laat het dan niet bij vage afspraken maar pak door! Bied bv. iemand een reis aan. Niet een incentive naar de Carib, Nepal of Antarctica, maar een onvergetelijke

LEIDERSCHAPSREIS!

Ik wil hier meer over weten

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *