Het geheim van écht samenwerken!


Samen in een team werken of in een team samenwerken: wat is het geheim?  In deze korte video geef ik je een paar tips en kun je doorklikken naar onze kennisbank en de onderliggende theorie.

Samen kun je meer dan alleen! Dat weet iedereen. Toch ervaren te veel mensen hun werk als ‘moeten’ en de onderlinge spanningen  als een loden last. Ze kijken op woensdag al uit naar het weekend, terwijl dat ook anders kan!

In een professionele organisatie is de basis vaak goed geregeld: de procedures, de taken en bevoegdheden en de taakverdeling. Als die basis er is, dan is het mogelijk om als mensen samen te werken. Echte samenwerking, en dan zonder spatie tussen de woorden, is iets heel anders. Natuurlijk heb je in je team dezelfde doelstelling en heb je die samen omarmd.

We kunnen veel leren uit teamsporten: het is niet automatisch zo dat het team met de beste sterren en vedettes wint, maar juist het team met de beste teamspirit scoort in de regel het best!

De belangrijkste voorwaarde is, dat je jouw collega’s volledig vertrouwt en voor elkaar door het vuur gaat. En als je dat vertrouwen in elkaar hebt dan kun je ook conflicten en tegengestelde belangen bespreken. Commitment, accountability en voortdurende resultaatgerichtheid vormen de andere ingrediënten in een succesvol team. Maar je moet dus eerst werken aan vertrouwen!

Hoe is dat bij jou op het werk? Waar kan jouw team nog een stapje zetten?