Het correctiegesprek (met de do’s en don’ts)


Vandaag gaat de vlog over een gespreksvorm die we liever niet zouden hoeven aangaan: Het Correctiegesprek. Als leidinggevende ontkom je niet aan dit soort gesprekken als de discipline en betrouwbaarheid in het geding komen. Maar hoe ga je effectief zo’n gesprek aan? Hoe voorkom je emoties en welles nietes gesprekken?

In de afgelopen weken heb ik het in mijn vlogs gehad over zuiver waarnemen en onzuiver oordelen. Ook is het belangrijk om in gespreksvormen rustig en positief te beginnen. Als je zelf gestrest of geëmotioneerd bent, dan neem je de gesprekspartner makkelijk mee in die stress of in die emotie. Omgekeerd werkt dat natuurlijk ook zo!

Dus begin ook in correctiegesprekken rustig en positief en zorg dat je aangesloten bent bij de ander en hij of zij bij jouw.

“Beste Jan, fijn dat je even tijd hebt. Mooi dat je in jouw team de productietargets haalt en dat je een positieve bijdrage levert aan de sfeer. Dat doet me goed! Hoe bevalt dat jou?” En dan wacht je op het antwoord en sluit positief aan.

Vertel dan waar je het graag over wilt hebben. Daarbij is het van het grootste belang dat je eerst begint met de zuiver feiten.

“Zeg Jan, waar ik het even met je over wil hebben is over je starttijd elke morgen. Het is me opgevallen dat je in de afgelopen 2 weken op 1 keer na minimaal 5-10 minuten te laat op het werk kwam. Alleen afgelopen maandag was je op tijd. Klopt dat?”

Als je bij de zuiver feiten blijft, dan is er nooit discussie en komt hierop een “ja”. Zorg dat je het eerst eens bent over die feiten voordat je de volgende stap zet! Dan is de oplossing nabij.

Pas dan kun je verder met het volgende: “In het productieteam zijn we allemaal afhankelijk van elkaars aanwezigheid en daarin ben jij ook belangrijk. Het kan niet zo zijn dat iedereen maar zijn starttijd kan kiezen in dit werk. Wat is de reden van je late komst?”

En misschien komt er dan wel een hele goede reden, misschien is zijn vrouw ziek en moet hij de kinderen naar school brengen. Daar kun je dan samen over verder praten of tijdelijke oplossingen accepteren.

Maar bij een minder geldige reden, bijvoorbeeld als hij moeite heeft met opstaan, dan kun je aangeven dat je daar moeilijk een uitzondering op kunt maken. Geef je behoefte aan en verzoek hem op tijd te komen.

Laat hem de afspraak maken! Het is een valkuil als je zegt: “Dus we spreken af dat je vanaf morgen weer op tijd komt!” Laat hem de afspraak of de toezegging doen en check ook of je het daar samen over eens bent. Daarmee smoor je emoties en escalaties in de kiem.
Succes!