Het ego en innerlijke (on)rust


We krijgen veel vragen over innerlijke rust. Veel mensen voelen de behoefte hieraan. Onrust is een bron van energieverlies en chronische stress, met alle gevolgen van dien. Een mens functioneert niet goed vanuit een staat van vermoeidheid of innerlijke weerstand.

Innerlijke rust is echter niet iets wat je kunt beoefenen. Innerlijke rust is namelijk altijd aanwezig. Wat je wel kunt leren is beter omgaan met dát wat de rust overschreeuwt, zodat je weer in verbinding kunt komen met innerlijke rust.

Wegnemen van de oorzaken van onrust

We zijn geneigd de oorzaken van onrust buiten ons te zoeken. ‘Iets’ of ‘iemand’ is de schuld van onze onrust of innerlijke weerstand. De weg die we volgen is vaak het wegnemen of veranderen van deze oorzaak. Iemand anders moet veranderen, de situatie moet veranderen. De werkelijkheid is dat dit zelden gebeurd. Het werk blijft zich opstapelen, deadlines blijven komen, de baas of die irritante collega blijft zich hetzelfde gedragen, je krijgt nog steeds niet de waardering die je verdient en ga zo maar door.
Het wegnemen van oorzaken van onrust werkt meestal niet. Veranderingen komen steeds sneller op ons af en de werkdruk neemt alleen maar toe. Ook maakt deze methode je afhankelijk van de buitenwereld. Die bepaalt uiteindelijk de mate waarin jij je onrustig voelt.

Wegnemen van de bron van onrust

De bron van onrust ligt binnen ons. De kettingreactie tussen gevoel en gedachten produceert onrust. Dit is dus de bron. De irritante collega produceert geen onrust, dat doe je zelf. Je krijgt een gevoel dat je ego labelt als irritatie of boosheid. Daar komen gedachten bij die de onrust versterken (dit mag niet, de baas moet hier iets aan doen, wat een …., ). Onze waarneming focust zich op de collega en het gedrag van die collega wordt steeds belangrijker en de onrust steeds groter. Deze interne kettingreactie is de bron van onrust.

De oplossing

De oplossing is om deze kettingreactie niet op gang te brengen, van zijn automatisme te ontdoen. Jij kunt dat. Het is mogelijk de kettingreactie van gedachten en emoties, je ego, onder controle te krijgen. Het is mogelijk hier vrij in te zijn.

Het gevoel van stress, opgejaagdheid, moeten, innerlijke weerstand naar jezelf of je omgeving wordt versterkt door je onvermogen  verbinding te voelen met het ruimer bewustzijn. Vanuit dit gebied ben je, het geeft je een gevoel van thuis, energie, goedheid, innerlijke vrede. Hier ben je je ook bewust van de interne kettingreactie en kun je deze gemakkelijk onderbreken. Vanuit het ego ben je niet volledig bewust van deze kettingreactie. Achteraf ben je dat meestal wel.

Het gebied achter het ego is dan de basis waarop het ego functioneert. Het geeft een compleet andere beleving van wat je meemaakt en wat je doet. Je bent in staat om te doen wat nodig is, zonder geconditioneerde voorkeuren en krampachtigheid en ondanks/dankzij de emoties die je voelt.

Het streven naar emotionele tevredenheid wordt vervangen door een diepe tevredenheid over het leven zelf. Dan ben je rust, je hoeft er niet naar te streven.

Als je dit realiseert heeft dat een enorme impact op je functioneren in het leven en je leiderschap.

Meer weten?

Check dan de Congruentiemanager 2.0 training. De belangrijkste leiderschapsreis van deze tijd: het ego voorbij.

Ook kun je direct de brochure downloaden of mailen naar Goof van Kalmthout voor de trainingsdata of meer informatie.