Het PSI model volgens de theorie van Jung (DISC profiel)De komende serie filmpjes gaan over gedrag. Het belonen en bestraffen van gedrag heeft een tijdelijk karakter. Maar hoe herken je gedrag? Hoe beïnvloed je gedrag? En wat is je eigen stijl?
Je kunt niet tegelijkertijd snel en langzaam zijn. Je bent of snel of langzaam of ergens er tussen in.
Nou, zo werkt het Jung-model van de Persoonlijke Stijl Indicator natuurlijk ook!
Er zijn twee hoofdassen als je het in één plaatje zou willen vangen. De horizontale as heeft aan de linkerkant de introverte en aan de rechterkant de extraverte stijl.
Introverten putten hun energie uit nadenken, voordenken, uit eigen gedachtes. En extraverten zoeken interactie. Interactie met anderen, informatie halen van anderen, vooral het beïnvloeden en richting geven!
De verticale as gaat over taakgericht of mensgericht. Geheel aan de bovenkant van het model staat de taakgerichte. Die willen hun taken gedaan krijgen en hebben mensen nodig om hun taken te vervullen.
Aan de andere kant de mensgerichte. Die bewaken de sfeer, die zorgen voor samenwerking, voor interactie ment mensen. En dat dan toevallig ook nog eens taken vervuld worden? Da’s mooi meegenomen!
Je hoort al aan mijn intonatie, dat ik vooral de verschillen duidelijk wil maken, want niemand is 100% taakgericht en 0% mensgericht. Iedereen valt ergens in deze cirkel.
De cirkel kent vier kwadranten en die kwadranten die worden normaal aangegeven in kleuren. Als je een beetje snuffelt op internet, dan vind je een heleboel van dit soort kleurenschema’s.
Er zit wel een hele grote maar aan: het is slechts een indicatie. Je kunt niet iemand in een kleur of in een vakje vangen. Wij noemen het dan ook de Persoonlijke Stijl INDICATOR.
Wat die vier basis vakken inhouden, daarover gaat volgende week mijn vlog.