Hoe Creëert een Leider Leiders?


Voel de volgende paradox: Jezelf blijven en toch veranderen…

In het dagelijks bestaan leren we twee tegenstrijdige lessen: aan de ene kant is het essentieel bij jezelf te blijven en aan de andere kant is het essentieel te leren en jezelf aan te passen. Je voelt de tegenstrijdigheid; jezelf blijven en toch veranderen…

 

Management Training

Management Training is persoonlijke ontwikkeling

Dicht bij jezelf blijven

Dicht bij jezelf blijven betekent dat je werk doet dat bij je past, dat je geen dingen doet die niet stroken met je waarden, dat je doet waar je goed in bent en waar je plezier aan beleefd, dat je zinnig bezig bent, dat je goed met jezelf omgaat. Uiteraard heeft dit grenzen; je omgeving stelt ook eisen .

 

Jezelf ontwikkelen

Jezelf ontwikkelen betekent dat je steeds meer wijsheid opdoet en verantwoordelijkheid neemt voor je eigen handelen en keuzes. Altijd en overal. Je gaat steeds beter zien hoe de wereld in elkaar steekt en wat jouw rol daarin is. Je ego staat in dienst van jouw toegevoegde waarde en is bereid zichzelf aan te passen. Uiteraard heeft dit grenzen; niet alles is aan jou besteed.

 

Zelf doorleven en ervaren

Een leider heeft deze paradox ten volle doorleefd. Heeft dit proces bij zichzelf geobserveerd en dit met mildheid leren benaderen. Het is immers een zoektocht waarin je je kwetsbaar voelt. Pas als de leider dit voldoende heeft ervaren is hij in staat voldoende en kwalitatief juiste aandacht te hebben voor deze processen in anderen.

Dan pas kan hij leiding geven aan MENSEN en ZE OOK ZO BLIJVEN ZIEN. Dan pas ontstaat de zorg dat mensen bij zichzelf kunnen blijven en toch verder zullen ontwikkelen.

 

De Leider creëert Leiders

 

Het thema ‘Jezelf blijven en toch veranderen’ komt ruim aan bod in de Congruentiemanager training (voor leidinggevenden en managers) en de Congruentiemanager 2.0 training (gaat dieper en is voor alle professionals) en in De Kern van Mindconnection (korter).