Omgaan met conflicten: kies de juiste stijl!


In bedrijven maar ook in privésituaties komen er nogal wat conflicten voor. Hoe ga jij effectief om met conflicten?

Mijn naam is Paul Driesen van Delphi Mindconnection.

Conflicten zijn helemaal niet slecht. Conflicten heb je nodig om samen een beter resultaat te bereiken. Conflict wat ontaard in ruzie, dan ben je te ver gegaan. Hoe kun je nu omgaan met conflicten?
Nou, het grappige is dat iedereen een voorkeurstijl heeft. In feite zijn er 5 methodes om, om te gaan met conflicten. Dat kunnen we vangen in een model: et model van Thomas en Kilmann.

Enerzijds heb je de as met het eigenbelang. Heb je weinig eigen belang of juist erg veel? De andere as gaat over het belang van de ander. Weinig belang voor de ander, veel aandacht voor het belang van de ander? Waar zit nou jouw voorkeurgedrag?

Wat we vaak zien bij leidinggevenden in hiërarchieke situaties en zeker als de leidinggevende een D tendens heeft, is dat er gewedijverd wordt, gevochten wordt. Dat het een ‘win-win’ situatie is: ik win vandaag maar morgen nog een keer!

De tegenliggende stijl is juist andersom: je hebt heel veel aandacht voor het belang van de ander, maar nauwelijks voor het belang van jezelf. Dan ben je meer aan het toegeven. In sommige situatie is dat handig.

En dan zijn er situaties waar het er veel minder toe doet, bijvoorbeeld een probleem wat zichzelf oplos, wat eigenlijk triviaal is, of waar je beiden geen of nauwelijks invloed op hebt. In dat geval dan zou je kunnen gaan vermijden.

Een typische Nederlandse stijl zit in het midden. Dan hebben we het over compromissen, het poldermodel. Vaak een goede methode met complexe situaties, waar veel partijen bij betrokken zijn.

En de laatste stijl heeft natuurlijk te maken met heel veel aandacht voor je eigenbelang én heel veel aandacht voor het belang van de ander. In dat soort gevallen ben je aan het onderhandelen. Zorg dat je daar tijd voor neemt. De valkuil is dat we allemaal te snel willen.

Gouden tip: herken je eigen voorkeurstijl maar kijk eerst naar het probleem! Zet je eigen petje af en pak de stijl dit bij dit probleem, dit conflict, past. Dan wordt je effectiever.

Volgende met Geweldloze Communicatie.