Duurzame Inzetbaarheid


Bedrijven en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor Duurzame Inzetbaarheid: het duurzaam inzetbaar houden van personeel. Deze ESF-Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI) kan ook weer in 2019 worden aangevraagd. Op 8 april kunt u de aanvragen indienen. Ben er op tijd bij! Ga nu alvast met ons in gesprek over de mogelijkheden.

 

Inhuren van een externe adviseur

Door middel van de subsidieregeling ESF-DI wil de Nederlandse overheid werkgevers aansporen om meer in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid zodat mensen langer en productiever aan het werk blijven. Om dit te realiseren kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur die hen hierin adviseert en begeleidt. Binnen ESF-DI zijn vier thema’s gedefinieerd waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

  1. het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  2. het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  3. het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  4. het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

 

we nemen binnen 24 uur contact met je op

Voor mkb’s én grote organisaties

De focus van de regeling ligt op het mkb, maar ook grotere organisaties in de (non)-profit sector kunnen er gebruik van maken. Subsidieaanvragen moeten betrekking hebben op een van de vier bovengenoemde thema’s waarbij advies wordt ingewonnen van een externe adviseur. Daarbij kan het gaan om:

  • het verkrijgen van advies met implementatieplan; óf
  • het begeleiden van de implementatie van een advies.

De kosten van het inhuren van een externe adviseur zijn voor de helft subsidiabel met een maximum van 12.500 euro subsidie. Het project dient te worden uitgevoerd in een periode van twaalf maanden.

Toekenning subsidie op volgorde binnenkomst aanvraag

Als duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie een belangrijk thema is dan adviseren wij u om snel in actie te komen. De ESF-DI subsidie wordt namelijk toegekend op basis van volgorde binnenkomst, dus hoe eerder uw aanvraag kan worden ingediend hoe beter.

 

Delphi Mindconnection heeft vele jaren ervaring met dit soort trajecten. We hebben inmiddels vele projecten succesvol begeleid. De aard van de projecten lagen op ons expertisegebied: het verbeteren van de samenwerking in brede zin en/of het hanteren van werkdruk. Hierbij komen natuurlijk zaken als leiderschap en werkafspraken e.d. aan de orde. We hebben in het najaar ruimte voor 3 projecten.

 

Wil je in gesprek hierover, vul dan het formulier in via onderstaande button.

We nemen dan binnen 24 uur contact met je op.

contactbutton