Programmamanagement


Delphi Programmamanagement

Doelen realiseren bij complexe veranderingen

De kern van programmamanagement

 

Binnen jouw organisatie wil je strategische doelen bereiken en daarbij benodigde veranderingen tot stand brengen. Intern of misschien wel met andere organisaties. Bijvoorbeeld beter samenwerken, het nieuwe werken, klantgerichtheid, LEAN etc. Hoe houd je nog overzicht zodat je weet, dat je jouw doelen gaat halen?

Daarbij is dus behoefte aan tijdelijke en flexibele samenwerkingsverbanden waarin slagvaardig en met focus gewerkt kan worden. Een programma is een verzameling samenhangende projecten en andere inspanningen.

 

Wat is dan programmamanagement:programmamanagement

 • Het managen van een samenhangend proces van significante veranderingen;
 • Samenwerken over afdelingen of organisaties heen;
 • Het aansturen van meerdere projecten of diensten die onderdeel van het programma zijn;
 • Het doelgericht inzetten van de begrensde of schaarse middelen;
 • Het richten van de aandacht en energie;
 • Het bereiken van gemeenschappelijke strategische doelstellingen;
 • Niet budget gestuurd maar resultaatgericht.

 

De Delphi aanpak:

 1. Doelstellingen:
  We gaan samen de strategische doelstellingen omzetten in concrete en meetbare subdoelstellingen.
 2. Plan van aanpak:
  Opzetten van een samenhangend plan van wat moet er allemaal moet gebeuren. Welke projectteams en welke andere diensten zijn er nodig.
  We spreken duidelijk af welke rol en bevoegdheden Delphi heeft in de organisatie.
 3. Opzetten van projectteams en/of organiseren van diensten:
  Welke capaciteit is er beschikbaar, opzetten teams, organiseren van de diensten.
 4. Gedetailleerde planning:
  Samen met de projectteams de doelstellingen omzetten in acties en mogelijke baten.
 5. Totaal plan:
  Planning en verwachte baten van het programma.
 6. Opvolging en borging:
  Regelmatige toetsing van de voortgang van de projecten en rapportage aan de organisatie.

Wil je weten hoe dat kan helpen in jouw organisatie?

Ga dan in gesprek met één van onze Mindconnectors:

contactbutton

Wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op.