Het verhaal van Delphi Mindconnection


Op deze pagina vind je belangrijke informatie over Delphi Mindconnection: Ons DNA:DelphiLogoWebsite

    1. Corporate Story
    2. Wat betekent ons beeldmerk?
    3. De mensen achter Delphi Mindconnection

 

1. Delphi Mindconnection Corporate Story

Knowhow to get Mindconnected!

Wat Mindconnection precies is, kun je lezen door op de link te klikken. Op deze pagina willen wij het graag hebben over het diepere gevoel en de diepere betekenis die het voor ons en onze relaties heeft en van waaruit wij werken.

In organisaties, waarin iedereen druk bezig is met het realiseren van mooie doelen, worden veel ongewilde en onnodige bijverschijnselen gecreëerd. Denk aan burn-out, arbeidsconflicten, pesterijen, ongezonde stress, angst, cynisme, negativiteit, frustratie en ga zo maar door. Dit maakt dat veel mensen niet echt gelukkig zijn in hun werk, dat ze niet in hun kracht staan en dat ze ongezond bezig zijn. Ook houdt dat in dat organisaties niet hun maximale potentieel kunnen inzetten, terwijl dat wel nodig is in deze tijd.

Dit kan nooit het basisplan zijn!

Voor ons is Mindconnection veel meer dan een woord of een mentaal concept. We hebben in onze geschiedenis (we zijn in 2001 gestart) zelf deze ontwikkeling doorlopen en zijn daar nog steeds mee bezig. We zijn gegroeid naar een Mindconnected organisatie met alle uitdagingen die daarbij horen. Op cruciale en soms ook moeilijke momenten stonden wij steeds zij aan zij. Ook hebben wij grote stappen gezet. De belangrijkste is wel dat wij in onze benadering zijn getransformeerd. Waar wij vroeger onbedoeld in onze eigen organisatie structuur ‘transactioneel’, eigenbelang gedreven gedrag stimuleerden, werken we nu in een structuur die juist uitnodigt voor de bedrijfsdoelen te gaan.
Deze nieuwe benadering kwam buitengewoon goed van pas toen wij – net als jij – met de recente veranderingen in economie en markt werden geconfronteerd. Een ding is zeker: als wij nog steeds in dezelfde structuur hadden gewerkt was het niet gelukt om te overleven, want hierin is de wereld o.i. juist blijvend veranderd.

Ook hebben we enorme successen geboekt: we hebben een cultuur weten te realiseren waarin we elkaar stimuleren, uitdagen en helpen om het elke dag beter te doen. Hierdoor zijn we succesvol gebleven in wat we doen. Onze klanten zijn meer dan tevreden met onze bijdrage en dat is waar we het uiteindelijk voor doen! Ook zien we de kwaliteit en professionaliteit van onze klanten toenemen, ze zijn stuk voor stuk op zoek naar een betere verbondenheid of het realiseren van de positieve effecten ervan. Onze opdrachten worden uitdagender en gaan steeds meer over samenwerken, verbinden, met Mindconnection als basis voor het werk.   

Inmiddels hebben we letterlijk duizenden professionals en honderden organisaties mogen helpen in hun ontwikkeling. Daar zijn we trots op en dankbaar voor!

Voor ons is Mindconnection daarmee uitgegroeid tot een manier om geluk, kracht en gezondheid van mensen en daarmee van organisaties toe te laten nemen. Dit is een doel op zich. Organisaties creëren daardoor veel minder van de genoemde ongewilde bijeffecten en zijn daardoor veel succesvoller. We zien dat elke dag in onze praktijk.

 

De belangrijkste uitdaging is dat we onze klanten helpen hun ego te ontwikkelen en in dienst durven
stellen van het hogere doel. Daarmee openen we de mogelijkheid om patronen te doorbreken en ons maximale potentieel aan te boren. Daarmee wordt echte verbondenheid mogelijk, ook met de buitenwereld. Daarmee gaat iedereen doen wat nodig is om succesvol te zijn. Als dit vliegwiel aan het draaien is, gaat het snel!

 

Logo MinconnectionWe zien het als onze opdracht jou hierbij te helpen met persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. Concreter geformuleerd: we willen je graag helpen met leiderschap: openheid, integriteit, vertrouwen, commitment, kwetsbaarheid, weerbaarheid, omdat dit de basis vormt voor echt teamwork, veranderbereidheid, creativiteit en doorzettingsvermogen en vooral omdat jij en jouw organisatie er krachtiger, gezonder en gelukkiger van worden!

 

 

 

 

2. Wat betekent ons beeldmerk?

Het verhaal van Delphi Mindconnection

Het beeldmerk

 De twee communicerende gezichten staan voor samenwerking.

Ze zijn omarmend als symbool van vertrouwen en zorgzaamheid en vormen samen een grote delta: het symbool van het onderscheidende verschil. Aan beide zijde omgeven door openheid staat de mens centraal; met beide armen omhoog, als teken van enthousiasme én respect, stuwt deze het resultaat met succes naar boven.

 

 

 

3. De mensen achter Delphi Mindconnection

Mindconnectors in verbinding

De naam Delphi komt uit de Griekse oudheid. Mensen kwamen naar de tempel voor wijze raad. De tempeldames gaven echter geen antwoord, maar stelde goede vragen en gaven opties. Dat is ook onze rol, We zijn wel ervaren, maar hebben de wijsheid niet in pacht. We helpen het in onze relaties te ontdekken. Mindconnection is het tweede woord in onze naam. Dat staat voor Verbondenheid. Niet alleen met je hoofd (zoals de naam wellicht suggereert), maar ook verbondenheid met je hart en met je buik. Wat de partners van Delphi Mindconnection gemeen hebben, is vooral de passie voor de ontwikkeling van mensen. We genieten ervan om mensen te helpen om effectiever te worden. Vooral als ze snappen, dat ze in een prettiger werksfeer, met aandacht voor de onderlinge relaties, veel eenvoudiger hun resultaten halen. Een andere overeenkomst tussen de partners is, dat ze zeer ervaren zijn in hun vak en zelf een (eind)verantwoordelijke positie hebben bekleed in grote bedrijven. We koppelen onze dienstverlening aan een grote mate van ondernemerschap en brengen die ervaring graag over aan onze relaties. Een ander uitgangspunt is onze authenticiteit: elke partner benut zijn eigen kracht vanuit een gemeenschappelijk denkkader. Knowhow to get Mindconnected.

 

Paul Driesen  LinkedIn  06-46121150

Paul Driesen

Achtergrond: vanuit een technische opleiding heeft Paul gewerkt bij grote en middelgrote productiebedrijven, vooral in commercieel technische en leidinggevende functies. Voordat hij in oktober 2003 partner werd bij Delphi heeft Paul 10 jaar een (adjunct)directiefunctie bekleed bij twee grote familiebedrijven in de installatiewereld. “Techniek en commercie zijn twee fantastische werelden om te combineren, maar uiteindelijk maken de mensen in de organisatie het echte verschil!” Dat is ook de drive van Paul: mensen helpen om vanuit verbinding, samenwerking en persoonlijke passie hun bijdrage te laten leveren aan het team- of bedrijfsresultaat. Privé: Paul is getrouwd met Bernadette en samen hebben ze vier kinderen, die inmiddels het nest in Best hebben verlaten. In zijn vrije tijd houdt Paul zich actief en passief bezig met sport, maar is hij vooral (video) amateurcineast.

 

 

 

Goof van Kalmthout  LinkedIn  06-22751193

Goof van Kalmthout

Mijn filosofie: Mindconnection en echte samenwerking is alleen mogelijk als mensen bereid zijn hun ego grondig te onderzoeken. Een ego in de bestuurdersstoel leidt niet tot optimale besluiten. Het is daarom van belang dat managers/professionals leren vanuit een ruimer bewustzijn te werken en te leven. Dan hebben ze toegang tot krachtige competenties die hier verborgen liggen en nu veel te weinig aan bod komen. Het zijn juist deze competenties die noodzakelijk zijn voor het leiderschap waar de toekomst om vraagt. Het mooie is dat door deze stap het ego juist functioneler wordt en verder ontwikkelt. Dát is verticale ontwikkeling. Verbinding, dienstbaarheid en warmte worden dan gecombineerd met doorpakken en doen wat nodig is voor de lange termijn. Het is mijn passie om professionals en organisaties hierbij te helpen. En je wordt er ook nog gelukkiger van. Ben je geïnteresseerd in een fantastisch mooie leiderschapsreis? Neem dan contact met me op. Ik praat je graag bij.