Mindconnection


 

 

Mindconnection: ‘Passie, Plezier en Prestaties’: eenvoudig te combineren

 

…….Mindconnection logo

Mindconnection is meer dan een slogan: deze aanpak stelt professionals in staat om doelen, drijfveren en ambities werkelijk met elkaar te verbinden. En dan hebben we het over verbondenheid in de breedste zin van het woord: met het hoofd, met het hart en met de buik. Verbondenheid met elkaar en met het team- of bedrijfsdoel. Met respect voor elkaars (on)volkomenheden gaan ze een succesvolle toekomst tegemoet. Delphi vat de succesfactor en haar visie samen in één woord: Mindconnection.

 

Mindconnection als strategisch voordeel

Voor jouw organisatie

In veel organisaties gaat nu al een deel van de effectiviteit verloren door miscommunicatie, negativiteit, gelatenheid, verborgen agenda’s, onopgeloste conflicten, interne bedrijfspolitiek of andere belemmeringen. Deze ongrijpbare kosten kunnen oplopen. Het onderzoek van Gallup (2012) toont onder andere aan dat Mindconnected organisaties 22% meer winst maken dan niet Mindconnected organisaties. Dit is een wereldwijd gemiddelde door alle branches heen. Ook is inmiddels aangetoond dat Mindconnected organisaties gemakkelijker en sneller veranderingen doorvoeren. Gewoon omdat er minder weerstand is. Wat kan dat voor uw organisatie betekenen? Bovendien neemt de externe druk op organisaties toe de komende jaren. Wij verwachten dan ook dat dit percentage alleen maar toe gaat nemen. Bovendien zijn er de volgende trends te bespeuren die Mindconnection nog belangrijker maken voor uw organisatie:

 • Duurzaamheid wordt een voorwaarde voor business continuïteit. Duurzaamheid is volgens Herman Wijffels de ambitie te komen tot een hogere kwaliteit van Relatie (met alle stakeholders). De samenhang tussen People, Planet en Profit kan alleen worden bereikt als we in staat zijn door alle belangen heen het algemeen belang na te streven.
 • In dit kader wordt de ‘psychological footprint’ van bedrijven steeds belangrijker. Wat laten we als organisatie op psychologisch niveau achter in de maatschappij? Een negatieve footprint wordt niet meer geaccepteerd.
 • Door de Social Media zijn mensen continu met elkaar verbonden. ‘Organisaties moeten van hiërarchisch, gesloten en onpersoonlijk naar open, authentiek en verbonden’ (Menno Lantink). Niet maatschappelijk verantwoorde organisaties worden aan de schandpaal genageld.
 • Door de Social Media, internet en nieuwe technologieën verandert de manier waarop we het werk ordenen. Het is niet meer noodzakelijk voor kenniswerkers aanwezig te zijn op het bedrijf. Mensen hebben geen manager meer nodig om het werk te verdelen.
 • B2B wordt H2H. Business to business wordt human to human. Zeker als er onvoldoende onderscheidend vermogen is te maken op product- of dienstniveau.

Uit deze trends concluderen we dat de manier waarop mensen verbonden zijn met hun bedrijf essentieel aan verandering onderhevig is. Mensen maken het verschil, dus:

De Mindconnected organisatie is de winnaar van de toekomst!

 

Voor jou als professional

Voor jou als professional is het daarom ook een strategisch voordeel om Mindconnected te zijn.

De vraag naar Mindconnected managers en professionals is al groot en zal enorm toenemen. Positieve verbinding kunnen realiseren en houden met je collega’s, klanten, medewerkers en leveranciers is niet iedereen gegeven. Zeker niet bij toenemende druk. Die u natuurlijk ook ervaart.

De Mindconnected professional is de winnaar van de toekomst!

 

 Voor jou als leider / manager

Voor jou als leider of manager is het van het grootste belang om een dergelijke omgeving te kunnen stimuleren en behouden. Dit vergt complexe kwaliteiten en vaardigheden. Een hoog niveau in persoonlijke ontwikkeling en een flexibele geest zijn hiervoor een keiharde noodzaak. De vraag naar dergelijke leiders is al hoog en zal enorm toenemen in de toekomst.

De Mindconnected leider / manager is de winnaar van de toekomst!

 

Wat is Mindconnection dan precies?

Mindconnection omvat de volgende items en meer. Het gaat hier om het gevoel dat ontstaat bij onderstaande situatie beschrijving:

DelphiMindconnectionVooruitOmhoog_1

 • Er wordt echt samengewerkt aan gezamenlijke organisatie doelstellingen. Er is grote verbondenheid met collega’s, medewerkers en externe stakeholders.
 • Feedback is normaal, iedereen is oprecht en eerlijk, er wordt echt geluisterd en men wil elkaar begrijpen.
 • Mensen zijn van binnenuit gemotiveerd, weten wat van hen verwacht wordt en hebben zich daaraan gecommitteerd.
 • Iedereen is te vertrouwen. Hierdoor wordt er goed omgegaan met ‘menselijke zwakheden’. Mensen zijn emotioneel volwassen.
 • Conflicten worden opgelost. Belangen worden uitgesproken en zijn transparant.
 • In de organisatie heerst duidelijkheid, respect en verantwoordelijkheidsbesef. Eerlijkheid en open communicatie zijn het smeermiddel, resultaat is de uitkomst.
 • Mensen doen waar ze goed in zijn. Vooral sterktes worden ontwikkeld, zodat er een positieve sfeer en passie ontstaat.
 • Er is sprake van een actief betrokken en bezielde organisatie die keer op keer uitdagende doelen realiseert.

 

Utopisch?

Helemaal niet! Dit is het gebied waar goed werkgeverschap en goed werknemer-schap bij elkaar komen.

De werkgever schept de randvoorwaarden zodat de medewerker optimaal kan en wil presteren. Alle stakeholders worden als mensen gezien. Ook in moeilijke tijden heeft de werkgever het beste met hen voor.

De werknemer is doelgericht, heeft vertrouwen en is actief betrokken bij het werk en de organisatie. Ook de werknemer heeft het beste met de overige stakeholders voor en zet zich daarvoor in. Persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel om ook onder druk professioneel te kunnen blijven werken en problemen op te lossen.


Utopisch?

Helemaal niet! Het is een illusie dat in een Mindconnected organisatie nooit een onvertogen woord zal vallen. In een Mindconnected organisatie worden emoties getoond en feedback gegeven. Dit wordt niet geschuwd. Door de volwassen manier waarop dit wordt opgelost ontstaat er rust en vertrouwen in plaats van frustratie en afhaken. Mensen hoeven niet perfect te zijn. Gewoon het hart op de goede plaats is voldoende!

 

Utopisch?

Helemaal niet! Delphi is in staat om samen met u en uw team snel het verbeterpotentieel in kaart te brengen. Door iedereen met een open basishouding pragmatisch aan verbeteringen te laten werken ontstaat een stimulerend vliegwieleffect. Delphi functioneert als katalysator en kan gericht verdieping geven waar nodig. Met advies, trainingen, coaching, intervisie, assessments en een positieve houding! Veel van onze relaties plukken hier dagelijks de vruchten van. Vraag er gerust naar!

 

 

contactbutton