Voorbeeldprojecten


Enkele voorbeeldprojecten:

Iedere situatie is uniek. Maatwerk heet niet voor niets maatwerk. Ook jouw situatie vraag een passende oplossing. In onze aanpak zorgen we er voor, door middel van een zuiver inventarisatie, met vertrouwelijke interviews met alle ‘spelbepalers’, dat we aan het juiste probleem werken. Dan zetten we bewezen componenten in, die passen in de opdracht. ‘Less is More’: geen onnodige uren verbranden, maar dienstbaar zijn aan jouw oplossing. Onderstaande voorbeelden zijn dus niet helemaal illustratief voor jouw uitdaging, maar vooral bedoeld ter inspiratie.


 

Baril CoatingsBaril

Baril Coatings is een verfproducent met productievestigingen in Den Bosch en Etten-Leur. Met haar ca. 60 medewerkers streeft Baril Coatings naar het minimaliseren van de milieu-impact van haar producten en activiteiten en zet het wereldwijd de toon voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sustainable Coating Solutions is de ‘lijfspreuk’. In 2011 hebben een viertal MT-leden de training Congruentiemanager afgerond. Later heeft een 5e deelnemer hetzelfde traject doorlopen. Directeur Geert Duijghuisen wilde medio 2015 de slagkracht van het bedrijf verbeteren en de strategische vertaalslag van duurzaamheid naar producten, processen en organisatie beter laten landen binnen de eigen organisatie en de klantenkring. Tevens wilde Geert de integratie van zijn zonen (die nu ook in het bedrijf werkzaam zijn) in het MT tot stand brengen, zodat iedereen in de organisatie aan ‘hetzelfde eind van het touw’ het bedrijf in de juiste richting zou trekken. In samenspraak met Delphi Mindconnection is daar een maatwerkprogramma voor opgezet: Resultaatgericht Samenwerken. Allereerst zijn de vertrouwelijke interviews met directie, MT en de zonen vertaald naar een ‘algemene rode draad’, die voor iedereen herkenbaar was. Zo wisten we welke stappen nodig waren. In een combinatie van Strategie naar Actie en een maatwerkprogramma De Kern van Samenwerking zijn in een periode van 5 maanden forse stappen gemaakt. Tijdens de strategie-dag bleek dat de stip op de horizon en de weg ernaar toe voor iedereen verrassend in lijn lag. Terwijl aanvankelijk vooral de verschillen werden beleefd, werd deze verbindende lijn door de MT-leden vertaald naar een passend voorbeeldgedrag dat recht doet aan de gekozen strategie:

  • De meest duurzame producten
  • De meest duurzame processen
  • De meest duurzame organisatie

‘Verf’ is als chemische samenstelling per definitie niet echt milieuvriendelijk. Baril Coatings maakt echter onderscheidend verschil. Daar heeft dit traject van Delphi aan bijgedragen. Ook maakt Baril gebruik van Assessment en Survey voor kandidaten in Werving en Selectie en ook bij alle interne rolveranderingen.

………………………….


Fokker Aerostructuresfokkerlogo

Fokker Aerostructures is de producent van vliegtuigonderdelen in Nederland. Fokker werkt met Supplier Account Teams (SAT’s). Dit zijn multidisciplinaire teams (financieel, kwaliteit, techniek, logistiek) die met de leverancier nagaan, hoe de prijs-kwaliteitsverhouding geoptimaliseerd kan worden op de langere termijn en hoe de leverancier zich kan voorbereiden op de ontwikkelingen van de komende jaren. Dit zijn complexe processen en samenwerkingsverbanden. Fokker heeft Delphi Mindconnection gevraagd 6 van deze SAT teams gedurende een jaar te begeleiden en te versterken. We hebben ons gericht op vooraf gedefinieerd teamgedrag en -mind-sets. De teams zijn zonder uitzondering aantoonbaar beter gaan functioneren.

 


Verhoeven OssVerhoeven Oss

Machinefabriek Verhoeven is een engineering- en productiebedrijf met jarenlange kennis en ervaring op het gebied van machinebouw en interne transportsystemen. Het bedrijf is opgericht in 1968 en heeft ongeveer 125 medewerkers in dienst. Delphi heeft eerst een groep van 12 leidinggevenden uit het middenkader getraind. De resultaten van dit traject hadden zoveel impact (zie video), dat Delphi doormocht in dit team en de rest van de organisatie. Aanvankelijk met het thema ‘Sociale Innovatie’ om de sfeer van Mindconnected organisatie verder uit te rollen. Die prettige werksfeer zorgt voor een duurzame inzetbaarheid. Daarna in de begeleiding van het kernteam van Verhoeven Oss, omdat de leidinggevenden nu eenmaal een voorbeeldfunctie met invloed hebben. Dat borgt dit verbeterproces in de organisatie!

 

……………………………..

 

INNAX

INNAX GEBOUW & OMGEVING heeft alle disciplines in huis die nodig zijn om gebouwen te verduurzamen. INNAX heeft een
integrale visie op energie, techniek, duurzaamheid en veiligheid. Deze stelt INNAX in staat om te zorgen voor een comfortabele, gezonde en goedkopere werk- en leefomgeving. Wij onttrekken energie uit duurzame energiebronnen, waardoor opdrachtgevers geheel of gedeeltelijk onafhankelijk worden van het energienet. De lagere uitstoot en exploitatiekosten die hierdoor ontstaan, dragen bij aan verschillende maatschappelijke doelstellingen en een positief imago.

Delphi Mindconnection helpt INNAX bij het verduurzamen van de eigen organisatie. INNAX heeft de P van People op unieke wijze ingevuld. Kernvragen in het traject zijn: Wat versta ik onder duurzaamheid? Hoe gaan we met elkaar om en wat laten we bij elkaar achter (psychological footprint)? Hoe neem ik daarvoor verantwoordelijkheid.Trainingen en workshops zijn gecombineerd met inspiratiesessies, lunchbijeenkomsten en persoonlijke initiatieven waardoor een zeer modern ontwikkeltraject is ontstaan. Delphi werkt in dit traject nauw samen met Willem Verboom Management. Vanaf 2012 is Delphi hierbij betrokken.