Why-How-What?


DelphiMindconnectionVooruitOmhoog_1

(Bron: Why – How – What is een citaat van de visie van Simon Sinek)

WHY?

We helpen professionele organisaties om de duurzame en prettige werksfeer van Resultaatgericht Samenwerken te creëren.  Dat werkt fijner, zorgt voor zelfsturing en geeft aantoonbaar meer resultaat. Uiteindelijk zullen mensen die goed kunnen samenwerken: veel minder negativiteit ervaren, vanuit hun kracht werken, gemakkelijker hun doelstellingen realiseren en daardoor gelukkiger zijn.

 

HOW?

Ons beeld van de toekomst van het succes van onze relaties is:

Knowhow to get mindconnectedIn een succesvolle professionele organisatie mensen in staat zijn om hun talenten optimaal te benutten. Elke medewerker is gemotiveerd. In verbinding met hun teamleden bereiken ze samen effectief gemeenschappelijk gedragen doelen. Dat gaat het best in een sfeer van resultaatgerichtheid op basis van vertrouwen, zonder angst voor conflicten, met volledig commitment en verantwoording.

We helpen hierbij om de voorwaarden te creëren: fysiek op orde, mentaal op orde en professioneel op orde. De effecten zijn blijvend en gericht op de lange termijn.

 

WHAT?

We zijn expert in Resultaatgericht Samenwerken.

We kiezen voor bedrijven die duurzaamheid belangrijk vinden en die de ontplooiing van de talenten en de creativiteit van hun mensen ruimte geven. We zijn ervan overtuigd, dat zij de succesvolle spelers van de (nabije) toekomst zijn. Iedere organisatie opereert in een sterk veranderend speelveld; die verandering is de enige zekerheid.

Bij deze organisaties maken Congruentie en Mindconnection in teams, organisaties en samenwerkende ketens, het echte verschil. Professionals zijn in staat om de juiste dingen te doen: ze doen dat wat nodig is en waar de omgeving om vraagt, ook in zeer complexe situaties. Ze maken de juiste keuzes en beïnvloeden mind-sets, vanuit authenticiteit en in aansluiting met de in- en externe omgeving. Ze zijn zich bewust van ego en zelfbedrog, zijn sterker tegen stress, zitten goed in hun vel en beheersen de moderne leiderschapstechnieken.

Wij brengen dat vliegwiel graag in beweging en zorgen voor een versnelling: individueel, in teams en in organisaties.

We nemen alleen opdrachten aan die tot succes leiden:

  • Bij individuele ontwikkelbehoeftes doen we altijd eerst een (gratis) intake, waarbij we alleen verder gaan, als het bedrijf, de deelnemer en Delphi vooraf overtuigd zijn van het succes;
  • Bij maatwerkvraagstukken kiezen we altijd voor een (betaalde) inventarisatieronde van vertrouwelijke interviews met de teamleden of samenwerkingspartners. Vanuit dat startpunt bepalen we in overleg met de opdrachtgever(s) het definitieve maatwerkprogramma, zodat we zeker weten dat we aan het juiste probleem werken en de oplossing in het verschiet ligt.

Deelnemers en referenties van Delphi Mindconnection delen hun ervaringen graag, want het heeft hen immers veel gebracht. We beschouwen onze referenties als onze belangrijke ambassadeurs. Delphi Mindconnection kiest voor langdurige relaties en blijvende effecten op de lange termijn.

 

Lees eventueel ook onze Visie op Werkdruk en Stress

Het managen van werkdruk en stress is een belangrijke voorwaarde voor een Mindconnected Organisatie.