Coaching voor Verticale Ontwikkeling


Coaching is een zeer effectieve methode om kennis te maken met Verticale Ontwikkeling rondom een specifiek thema waar je aan wil werken.

Aanpak

‘Normale’ coachvragen vinden hun oorsprong in de identificatie met ego.

De aanpak van verticale coaching is dan ook gericht op het loslaten van deze exclusieve identificatie. Het gaat dus minder om de inhoud van het verhaal, maar veel meer over de manier waarop het verhaal je gevangenhoudt in je gewoontes uit het verleden. Het doorzien van dit mechanisme en de manier waarop het tot stand is gekomen, gecombineerd met het volledig doorvoelen van de emotie die eronder ligt, is voldoende om de, soms ook onbewuste verhalen, inhoudelijk niet meer voor 100% te geloven. Het wordt dan ook mogelijk andere gedragskeuzes te maken. Dit wordt versterkt doordat je leert afstemmen op een wezenlijk andere bron die elke mens in zich heeft: het ruimere bewustzijn. Dit is het gebied waar je wijsheid, intuïtie en mededogen huist. Het resultaat van een deze vorm van coaching uit zich in een volwassen en stabiele houding ten opzichte van de uitdagingen waar je voor staat.

Dit traject duurt typisch 6 à 7 bijeenkomsten van twee uur (inclusief intake) die om de twee a drie weken worden ingepland. Tussen de sessies ben je bezig met het toepassen van het geleerde en met 10 minuten per dag mediteren. Ook maak je een kort verslagje van elke periode.

Uiteraard starten we met een intakegesprek waarin wordt getoetst of deze vorm van coaching iets voor jou is. Tevens concretiseren we je coachvraag en leer je de coach kennen. Van hieruit kunnen beide partijen zich al dan niet committeren aan het traject. Mocht het niet tot een traject komen dan is het intakegesprek op onze kosten.

Globaal heeft het traject de volgende stappen:

  1. Kennismaken met je natuurlijke kracht, je kwetsbare kracht en ontwikkelblokkades. Hiervoor wordt het Odin Development Compass ingevuld. Dit geeft meestal al veel antwoorden met betrekking tot je coachvraag:
  • Hoe je beter doelen kunt bereiken
  • Waar je talenten liggen
  • Je krijgt inzicht in je ontwikkelblokkades en schaduwgedrag
  • Het wordt duidelijker waar eventuele gevoelens van onzekerheid, faalangst, schuld of grenzeloosheid vandaan komen
  • Je natuurlijke ontwikkelmogelijkheden worden geactiveerd
  • Hoe je een betere verbinding met jezelf en met je omgeving maakt
  1. Van hieruit volgen we twee parallelle wegen: enerzijds het wegnemen van de ontwikkelblokkades door het doorzien van de ego-structuur (zie theoretische achtergrond) en het afstemmen op het gebied van wijsheid en mededogen. Hiervoor volgen we een combinatie van analytische coaching en non duale coaching. Deze aanpak brengt je in de richting van innerlijke rust, minder angst, authenticiteit, wijsheid en mededogen. Je wordt professioneler en effectiever in vele situaties omdat je gemakkelijker doet wat nodig is.

Locatie:

De coaching vindt normaalgesproken plaats in Roosendaal of Rotterdam. Coaching op een andere plaats is bespreekbaar. Ook zetten we steeds meer online-mogelijkheden, zoals Zoom of Teams, in.

Investering:

Voor het gehele traject van de meting  bedraagt de investering € 2.450 ex btw. Dit aanbod is inclusief licentierechten voor de meting, alle voorbereidingen, het gebruik van materialen en de locatiekosten. Het aanbod is exclusief reiskosten, eventuele andere locatiekosten en btw.

Ik kan me voorstellen dat u hierover vragen heeft. Neem dan contact op. Dan maken we een telefonische afspraak om kort kennis te maken en je vragen te beantwoorden. Op basis daarvan kun je beslissen over verdere stappen.

Goof van Kalmthout

Delphi Mindconnection

gk@delphimindconnection.nl

M: 06 2275 1193

Lees meer over Verticale Ontwikkeling