Intervisie voor ondernemers


“Wat opviel is dat er vanaf het begin volledige openheid en vertrouwen was waardoor ik alles op tafel kon leggen. Het heeft me enorm geholpen in de keuzes die ik gemaakt heb.”

Sinds 2014 begeleiden we onder andere samen met VNO/NCW Brabant Zeeland en VKW Limburg in België intervisiebijeenkomsten voor ondernemers en directeuren.

Wat is intervisie?

Intervisie is een krachtige manier om tips en adviezen te krijgen over jouw zakelijke en/of persoonlijke dilemma’s. Elke ondernemer heeft die vraagstukken en soms kan het lastig zijn om die te kunnen bespreken binnen de eigen kring van mensen.

De kans is groot dat andere ondernemers diezelfde vraagstukken hebben of hebben gehad en daar op hun manier iets mee hebben gedaan Die ervaringen zijn heel krachtig en waardevol. Je hoort hoe anderen ermee zijn omgegaan. Je kunt jouw situatie vergelijken met die van anderen en vandaaruit je eigen weg kiezen. Andere ondernemers voorzien je van tips en adviezen. Ze kijken net anders naar zaken, vanuit een ander perspectief en vanuit andere overtuigingen. Dat is bijzonder leerzaam en boeiend.

De intervisiegroepen

Met de intervisiegroep gaan we om de maand bij een deelnemer op bezoek en bespreken die middag de dilemma’s van de gastheer of gastvrouw en geven tips en adviezen waar hij/zij mee verder kan. De dilemma’s kunnen gaan over strategische keuzes voor uw organisatie of over uw persoonlijk leiderschap.

In een groep zit slechts één deelnemer uit één bedrijf en per branche ook maar één deelnemer. Dit draagt bij aan vertrouwen om volledige open te kunnen zijn en daarmee voor de deelnemer om het meeste uit de bijeenkomst te halen. Sommige groepen bestaan uit zowel Belgische als Nederlandse deelnemers. De groepsgrootte is 7-9 personen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst interviewt de begeleider van Delphi Mindconnection de gastheer/gastvrouw om de dilemma’s te achterhalen. Het verslag hiervan wordt voor de bijeenkomst aan alle andere deelnemers gestuurd zodat die zich goed kunnen voorbereiden. Op deze manier leert iedereen van elkaar. Mocht het thema aanleiding zijn een specialist uit te nodigen die meer inhoudelijke verdieping kan geven, dan organiseren we dat via onze netwerken.

Vertrouwen

De belangrijkste basis is het vertrouwen in de groepen. We krijgen steeds feedback dat de ondernemers dit als zeer waardevol en ook verrassend ervaren. Alles kan gezegd worden. Belangrijk hierbij is dat we zorgen dat de deelnemers ‘branche-exclusief’ zijn. Er zijn dus geen concurrenten in de groep. Ook schatten we op voorhand in of deelnemers bij elkaar passen. De persoonlijke intake met elke potentiële deelnemer dient hiervoor.

Uw dilemma’s als ondernemer

Ook u heeft ongetwijfeld dilemma’s die u graag tegen andere ondernemers en directeuren wil aanhouden. Gewoon ter bevestiging van uw eigen aanpak, of omdat anderen u er eens anders naar laten kijken, u met de neus op de feiten drukken, u confronteren met datgene dat u eigenlijk al wist, maar even niet wilde zien…

Wat zeggen deelnemende ondernemers?

” Het gaat om echte verdieping over jouw dilemma’s en niet over anderen als jij de gastheer bent”.

We hebben in de afgelopen jaren diverse groepen begeleid.  In onderstaande filmpjes hoor je de reacties van diverse deelnemers.

Aanmelden en meer informatie:

Paul van Kampen

Twee keer per jaar starten we met intervisiegroepen. Als ook u geïnteresseerd bent of meer wilt weten, mail dan naar Paul van Kampen. Bellen kan ook: +(31)6 4619 8575