Training Bewuster Leiderschap


 

Doorzie het ‘drama op de werkplek’

Waarom deze training?

 

De effecten van het ego op de werkplek worden steeds duidelijker. Als er over iemand met een groot ego wordt gesproken, wordt vaak iemand bedoeld die dominant is, zijn zin wil hebben en drammerig gedrag vertoont. Dat bedoelen wij niet. Iedereen heeft namelijk een ego. Het ene ego ‘doet’ alleen anders dan het andere. Het ego bestaat voornamelijk uit overtuigingen. Overtuigingen over zichzelf, over het werk, over de werkgever, … over van alles. Een deel van deze overtuigingen zijn onbewust. Juist die zorgen voor veel weerstand en spanningen bij veranderingen, of wanneer de dingen niet lopen zoals verwacht. Dit komt omdat mensen vooral vast kunnen zitten in onbewuste overtuigingen.

Het helpt de leidinggevende enorm om de soms taaie mechanismes die hierachter zitten te kennen vanuit eigen ervaring en deze mechanismes zelf te overstijgen. Dan kan de leider anders handelen. Dat geeft het geduld en de creativiteit om professionele medewerkers te begeleiden in onzekere tijden en in complexe, veranderlijke omgevingen. Deze training is dan ook bedoeld voor managers en leiders om te ontdekken, hoe de ego-structuur precies werkt en dat deze niet leidend hoeft te zijn. Deze inzichten komen tot stand doordat de deelnemer aan deze training zichzelf onder de loep neemt. Inzichten worden tijdens de training toegepast op de diverse praktijksituaties die de deelnemers zelf inbrengen.

DOWNLOAD deze pagina in je mailbox

 

 

Hoezo Bewuster Leiderschap?

Drama op de werkplek waarbij het woord drama staat voor ‘theaterstuk dat niet altijd goed afloopt’. De meeste leiders en professionals kunnen bewuster worden, door het ego te gaan zien voor wat het is: een psychologisch construct, dat in de loop van het hele leven is opgebouwd. Het ego zelf is niet het probleem, maar wel het feit, dat het ego de baas is. Het zit stevig in de ‘bestuurdersstoel’. Op het moment dat dat losgelaten kan worden, wordt een mens in één keer veel bewuster. Die krijgt dan toegang tot nieuwe capaciteiten. De leider is dan veel beter in staat om:

 • de medewerkers als volwassen mensen te blijven zien;
 • direct en zuiver waar te nemen zonder aannames en inkleuringen;
 • eigen emoties er te laten zijn zonder zich daar automatisch door te laten leiden;
 • volledig in contact te blijven en toch te zeggen wat er gezegd moet worden;
 • te blijven luisteren naar wat er nodig is;
 • de medewerkers verantwoordelijk te houden voor het eigen denken en de eigen emoties.

De leider wordt niet meer belemmerd door de eigen conditionering en voorkeuren omdat het ego niet meer de baas is. De leider is in staat om vanuit een ruimer bewustzijn te opereren.

De impact van het ego op de werkplek (Uit het boek: Tijd voor Verticale Ontwikkeling)

In het ‘theaterstuk’ is over het algemeen sprake van een onvolwassen houding ten opzichte van emoties. Niemand wordt echt verantwoordelijk gehouden voor de eigen emoties. Elke speler van het spel vindt in de emoties een rechtvaardiging van het eigen onprofessionele, onproductieve, irrationele of zelfs onmenselijke gedrag. Dat creëert steeds meer drama naarmate de druk groter wordt. Geen wonder dat er zoveel energie gestoken wordt in het tevredenstellen van ego’s. Een leider moet zo’n beetje psycholoog zijn om de medewerker de goede kant op te pamperen. Tegelijkertijd zijn organisaties steeds afhankelijker geworden van de dagelijkse keuzes van hun medewerkers. Het is dus van belang voor organisaties dat de medewerkers ‘goed in hun vel’ zitten, gemotiveerd en loyaal zijn. De manager wordt hier vaak verantwoordelijk voor gehouden. Een lastige, wellicht onmogelijke opgave.

Hierdoor besteden managers en leiders veel tijd (gemiddeld 2,5 uur per dag) aan activiteiten die met ego te maken hebben:

 • Het omgaan met gekwetste gevoelens, misverstanden en speculaties;
 • Omgaan met roddels;
 • Omgaan met weerstand tegen feedback;
 • Omgaan met (voor)oordelen;
 • Omgaan met medewerkers die zich vergelijken met anderen.

En ook:

 • Het motiveren van medewerkers;
 • Het managen van weerstand tegen veranderingen;
 • Het zoeken naar commitment;
 • Het stimuleren van verantwoording.

Het zal duidelijk zijn dat een goed inzicht in hoe het ego werkt en daar zelf los van te zijn, een enorme impact heeft op de effectiviteit van het management.

Kwetsbaarheid van organisaties

Organisaties worden door de ontwikkelingen (complexiteit, diversiteit, onvoorspelbaarheid, toenemende druk) nog kwetsbaarder dan ze al zijn. Directies en managers kunnen dit alleen maar onder ogen zien, als ze met deze werkelijkheid om kunnen gaan. De kwetsbaarheid die dat met zich meebrengt’ heeft grote invloed op het theaterstuk. Emoties worden nu nòg belangrijker. Dat vergt van de hoofdrolspelers, dat ze kunnen accepteren dat ze het ook niet weten en dat ze het niet alleen kunnen. Bescheidenheid, samenwerken, luisteren, wendbaarheid, geen voorkeuren hebben, zien wat er zich aan het ontwikkelen is, zijn belangrijke eigenschappen voor de leider van de toekomst. Deze moeten worden toegevoegd aan het bestaande arsenaal. De bewuste leider is in staat de onzekerheid en kwetsbaarheid ten volle te ervaren en zonder zekerheden richting te kiezen, rekening houdend met wat het beste is voor iedereen. Dat vergt veel van een mens.

Het is dan ook aannemelijk dat managers die dit onder de knie krijgen veel succesvoller zullen zijn, dan managers die dat niet beheersen. Ze zullen zelf beduidend minder drama creëren op de werkplek en effectiever omgaan met het drama van anderen. Dit zal enorm positief werken op de beleving van het werk en daarmee de resultaten.

 

Deze training is niet gericht op het veranderen of verbeteren van je organisatie. Wel zal de training impact hebben op wat je doet en vooral op hoe je het doet. De training kan wel een startpunt zijn voor mooie ontwikkelingen binnen je organisatie, die het drama verkleinen en de organisatie volwassener maken.

DOWNLOAD deze pagina in je mailbox

Het Programma

Het programma bestaat uit:

 • 7 maandelijkse trainingen van 1 dag;
 • 3 één op één coachsessies (verspreid over 3 maanden);

De looptijd van de training bedraagt 10 maanden.

Het is de bedoeling dat je tussen de modules oefent met de stof. In de training leer je onder andere hoe je effectief kunt mediteren en hoe dat in je voordeel werkt. Dit is nodig om er echt achter te komen hoe dingen werken. De trainingsbijeenkomsten geven je een platform om te overleggen en te ervaren. De oefeningen thuis en op het werk borgen je eigen ontwikkeling.

IntakegesprekIn het intakegesprek bepalen we gezamenlijk of deze training de training is die je verder kan helpen in je persoonlijke ontwikkeling. Tijdens deze opleiding maak je twee ‘bewegingen’; het belichten van de onbewuste stukken van het ego en je leert afstemmen op jouw verruimde bewustzijn. Tijdens het intakegesprek kun je de aard van deze bewegingen ervaren, zodat je weet waar je aan begint. Pas dan kun je een gefundeerd besluit nemen of deze training levert wat je zoekt.
Module 1Doorzie het ego-theater op de werkplek.

 

Deze module staat in het teken van kennismaken; met de trainer(s), met de groep, met ego, met het ruimere bewustzijn en met jezelf als volledig mens.Je gaat ervaren hoe je je verhoudt tot ‘je eigen verhaal’. Ook staan we stil bij de rol van ego in organisaties en het model van Verticale Ontwikkeling.

Module 2Leiden vanuit Innerlijke Rust

 

In deze module gaan we op zoek naar de essentie van Innerlijke Rust. Mindful aanwezig zijn bij jezelf, het observeren van je innerlijke wereld, zodat je inzicht krijgt in de manier waarop je met je omgeving omgaat en welke impulsen hieraan voorafgaan. Je gaat ervaren hoe je gedrag werkelijk tot stand komt en welke emoties en gedachten hieraan voorafgaan. Door de triggers te herkennen en te doorvoelen verliest het onbewuste ego zijn kracht.

Module 3Het belang van Empathie en Mededogen

 

In deze module ervaar je de kracht van het hart. Een aanpak op basis van empathie en mededogen voelt heel anders dan een aanpak op basis van ‘het is niet goed genoeg, het moet beter’. Dat geldt voor je medewerkers, maar ook voor de manier waarop je met jezelf omgaat. Mededogen leidt tot transformatie, een aanpak vanuit dwang zeker niet.

Module 4Jouw Onbewuste Drijfveren

 

In deze module ontdek je wat je ten diepste wil bereiken en vermijden. Je brengt je ego structuur in kaart en de effecten daarvan worden voor het eerst zichtbaar. Je gaat je realiseren, dat het onbewuste niet alleen bepaalt hoe je jouw omgeving ziet, maar ook hoe je daarop reageert. Dit bevrijdt jou van deze ‘automatische piloot’. Wellicht heb je wel eens gemerkt, dat je achteraf dacht ‘dit had ik anders moeten doen’ en doe je het vervolgens de keer daarop precies hetzelfde…

Module 5Coaching

 

We plannen drie coachgesprekken van twee uur met je in om ‘de twee bewegingen’ te verdiepen en je te helpen bij eventuele persoonlijke vragen. Typisch zit er 3 weken tussen de gesprekken. De gesprekken vinden plaats in Roosendaal of eventueel per ‘Skype’. Deze periode duurt ca 2,5 maand.

Module 6Het Ruimere Bewustzijn

 

We zetten de stap naar het Ruimere Bewustzijn. De meditaties werpen nu hun vruchten af. Je ervaart dit ruimere bewustzijn en we ontdekken hoe je dit toe kunt passen in jouw praktijk. De theory U dient hiervoor als leidraad.

Module 7Leiden vanuit het Hart; Resultaatgericht Samenwerken

 

Wat betekent verticale ontwikkeling voor de manier waarop er wordt samengewerkt binnen jouw organisatie? Hoe blijf jij op een volwassen manier samenwerken met mensen, die dat zelf niet altijd kunnen? We verdiepen het model van Lencioni, door de belangrijkste thema’s bij samenwerken op een dieper niveau te belichten: vertrouwen, conflicthantering, commitment, verantwoording en resultaatgerichtheid.

Module 8Leiden vanuit het Hart; Wijsheid en Mededogen

 

De bewuste leider leidt vanuit wijsheid en mededogen. Dat betekent, dat het startpunt van elke actie altijd ligt bij wat er werkelijk is. De bewuste leider is dus vooral bezig IN het moment. De uitgezette koers dient als richtingaanwijzer. De combinatie van wijsheid en mededogen is uiterst krachtig en ontwapenend. De bewuste leider gaat geen strijd aan, maar neemt de besluiten die nodig zijn met liefde en daadkracht. En blijft daarbij op koers.

Voor wie is deze opleiding? Wat zijn de doelen?

Deze training is bedoeld voor:

 • mensen in een leidinggevende positie die hun leiderschap significant willen verdiepen. Die bewuster willen worden van wat er daadwerkelijk afspeelt in het ‘theater van de werkplek’ en daar effectiever mee om willen gaan;
 • leidinggevenden die verder los willen komen van de belemmeringen van hun eigen ego. Die willen ervaren hoe het is met situaties te dealen; zonder geconditioneerd te zijn door het verleden, maar te leiden vanuit het hart;
 • managers die wijsheid en mededogen willen combineren in hun aanpak;
 • leiders die de kracht, die verscholen ligt in het onbewuste ego willen vrijmaken en in willen zetten voor wat hen werkelijk inspireert;
 • ondernemers die vanuit innerlijke rust op koers willen blijven in hectische omstandigheden en daarbij niet belemmerd willen worden door de eigen emoties;
 • leiders die willen blijven doen wat nodig is, in alle omstandigheden en hun medewerkers willen kunnen meenemen en inspireren voor het gemeenschappelijke doel.
 • managers die de Congruentiemanager training hebben gevolgd en een serieuze stap verder willen zetten.

Wat maakt deze training anders dan andere managementtrainingen?

Wat zeer uniek is aan deze training is dat je leert te leven en werken vanuit jouw verruimd bewustzijn. Dit houdt in dat de identificatie met je conditionering, je historische persoon, je verleden, wat loslaat en je toegang krijgt tot een ander bewustzijnsniveau. In het intakegesprek bespreken we de factoren die hiervoor van belang zijn.

Verder:

Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 deelnemers

Locatie: wordt bepaald als deelnemers bekend zijn. We streven naar een maximale aanrijtijd van 1,5 uur

 

DOWNLOAD deze pagina in je mailbox

 

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Goof van Kalmthout en onderzoek, of deze training is wat je nu nodig hebt. We plannen dan een kennismakingsgesprek via Teams of Zoom.  Hierin wordt het je duidelijker, hoe de training precies in zijn werk gaat, wat je wel en niet mag verwachten. Je maakt kennis met een van de trainers en we bespreken je  concrete zakelijke en persoonlijke doelen. Zelfs kun je het ruimere bewustzijn ervaren!  Je hebt dan voldoende informatie om te bepalen óf je de training wil volgen en wat je bedrijf eraan heeft.

Je kunt mailen naar gk@delphimindconnection.nl of bellen naar 06 2275 1193