Jouw persoonlijke stijl


 Zelfkennis is de eerste stap naar effectiviteit

Flex je persoonlijke stijl en krijg meer voor elkaar

Van een persoonlijke gedragsstijl kun je niet zeggen of die goed of fout is. Eerder is het zo dat een gedragsstijl meer of minder effectief is, afhankelijk van de situatie. Iedereen ontwikkelt in de loop der tijd een eigen persoonlijk voorkeurgedrag. We zijn van nature geneigd om dit in alle situaties toe te passen. Dat maakt ons minder effectief in situaties waarin gedrag gevraagd wordt, wat niet overeenkomt met ons voorkeurgedrag.

In een workshop van één dag maak je kennis met een praktisch, beschrijvend model en je leert technieken en vaardigheden, die je helpen je persoonlijke effectiviteit in de samenwerking met anderen te vergroten.

Voorkeurgedrag v2Effect op Invloed en samenwerking

Effectief samenwerken is pas mogelijk als je werkelijk geïnteresseerd bent in de boodschap van de ander en je de overtuiging hebt dat goed communiceren de basis is van effectieve beïnvloeding van de mensen in je omgeving. Dat betekent vertrouwensrelaties kunnen bouwen door te laten merken dat je de ander respecteert, hem of haar gehoord en begrepen hebt. De effectiviteit van mensen neemt toe naarmate zij zichzelf beter leren kennen en begrijpen. Als je inzicht hebt in de sterke en minder sterke kanten van je eigen voorkeurgedrag en ook weet hoe anderen dat gedrag ervaren, biedt dat de kans strategieën en manieren te ontwikkelen om je invloed op je omgeving te vergroten en betere relaties aan te gaan.

Methode

Delphi Mindconnection maakt in deze workshop gebruik van de Persoonlijke Stijl Indicator (PSI, gebaseerd op de theorieën van Jung, zoals MDI en DISC). De PSI levert op basis van een vragenlijst een zo objectief mogelijke beschrijving van je eigen gedragsstijl.

Doelen van deze workshop

  • Achtergronden leren kennen van menselijk voorkeurgedrag;
  • Herkennen van voorkeurgedrag bij anderen;
  • Inzicht krijgen in je eigen voorkeurgedrag;
  • Inzicht krijgen in hoe jij naar andere mensen kijkt en hoe anderen jou zien;
  • Flexibel leren omgaan met verschillende stijlen en gedrag;
  • Je effectiviteit verhogen in interactie en communicatie met anderen;
  • Een persoonlijk plan maken om je eigen bijdrage aan effectief samenwerken met anderen te vergroten.

Het programma

Vooraf wordt de deelnemer gevraagd een vragenlijst via Delphi Survey in te vullen. Delphi Survey is onze webbased survey tool. Dit resulteert in een persoonlijk rapport waarin het voorkeurgedrag uitgebreid staat beschreven. Dit rapport wordt tijdens de workshop uitgereikt. Verder komen de onderwerpen aan bod, zoals beschreven onder ‘doelen van deze workshop’.
We beginnen om 10.00 uur en eindigen om 18.00 uur. De locatie is het Fletcher Hotel Rosmalen.

Investering

De investering voor deze inspirerende en leerzame ervaring bedraagt € 790 exclusief BTW. Dit is inclusief de vragenlijst, het persoonlijke rapport, de trainingsdag en het nakijken van het verslag naar aanleiding van het persoonlijke actieplan.

Data

Je kunt inschrijven voor deze ééndaagse training voor één van de volgende dagen:

26 januari 2023

16 februari 2023

16 maart 2023

20 april 2023

15 juni 2023

7 september 2023

7 december 2023

Krijg meer invloed en optimaliseer je zakelijke relaties,

je zult je doelen gemakkelijker bereiken

Ga in gesprek met een Mindconnector over wat deze training voor jou kan betekenen.