28 Succesfactoren voor teams


De lijst Succesfactoren voor teams:

 1. Ontwikkel een lerende houding. Leer van alles wat er in het team gebeurt.
 2. Creëer een klimaat waarin de teamleden elkaar vertrouwen. Dat gebeurt wanneer informatie, ideeën en vaardigheden worden uitgewisseld, wanneer mensen samenwerken in plaats van elkaar beconcurreren, elkaar veroordelen of de schuld geven.
 3. Kom afspraken na, communiceer open en eerlijk en toon respect!
 4. Toon waardering voor verschillen. Zeer waarschijnlijk huist de kracht van jouw team ook in de verschillen. Geen verschillen betekent meer van hetzelfde. De manier waarop je met de verschillen omgaat en deze inzet bepaalt het succes.
 5. Zie het team als geheel. Denk in termen van “wij”, niet in “jou” en “mij”. Vraagstukken die passen bij de teamverantwoordelijkheid lossen WE op. Vraagstukken die passen bij de verantwoordelijkheid van de functionaris lost deze op binnen zijn eigen afdeling. Met hulp van anderen! Je laat je collega het niet “uitzoeken”. Zeker niet als een en ander het gevolg is van beleidsmatige besluiten die “we” hebben genomen.
 6. Word een participerend observator. Ontwikkel de vaardigheid om aan de film deel te nemen terwijl je er tegelijkertijd naar kijkt.

 

Nog meer succesfactoren van de teamleden:

 1. De noodzaak van een geïntegreerde aanpak door het team worden door alle leden gevoeld.
 2. Er is sprake van afhankelijkheid tussen de teamleden qua verantwoordelijkheden en doelen.
 3. De voordelen van teammanagement en de voldoening van de deelnemers wegen op tegen de kosten: tijd, middelen, energie en verandering van bestaande patronen van werkverdeling en communicatie.
 4. Als het proces van informatie-uitwisseling niet goed verloopt, is het middel erger dan de kwaal.
 5. Deelnemers moeten elkaar aanvullen. Teamsamenstelling is zeer belangrijk. Zie ook punt 3.
 6. De teamleden moeten in zekere mate een gelijkluidende visie op de koers van de organisatie hebben: een gemeenschappelijke doelstelling die duidelijk is.
 7. Het gedrag van de teamleider! Hij of zij moet zich in overeenstemming met de teamgedachte willen gedragen. Het delen van informatie is inleveren van macht. Dit betekent risico nemen.
 8. Het gedrag van de teamleden! Zij moeten elkaar serieus nemen en elkaar met respect benaderen. Tevens mogen zij geen genoegen nemen met compromissen. Zij streven naar het MAXIMALE resultaat binnen het team.

 

Succesfactoren van de groep:

 1. Alle leden van een doelmatig samenwerkende groep kunnen zowel leider als teamlid zijn.
 2. De groep bestaat lang genoeg zodat er een ontspannen werkrelatie is gegroeid en elk lid zich tot de groep voelt aangetrokken.
 3. De groepsleden hebben enerzijds een grote mate van zelfvertrouwen en anderzijds vertrouwen in elkaar.
 4. Omdat de teamleden eraan hebben meegeholpen de waarden en doelstellingen van de groep vorm te geven zijn ze er tevreden mee.
 5. Hoe belangrijker een team een bepaalde waarde vindt, des te waarschijnlijker is het dat elk individueel lid deze zal accepteren.
 6. De groepsleden verwachten veel van elkaar, maar als dat nodig is verlagen zij hun verwachtingsniveau, zodat niemand zich mislukt of afgewezen voelt.
 7. De teamleden zijn zeer gemotiveerd om zich aan de groepsnorm te houden en zij zullen al het mogelijke doen om de belangrijkste doelstellingen te bereiken. Van de anderen verwachten zij hetzelfde; zij motiveren elkaar.
 8. Zo wordt het mogelijk dat men problemen oplost en besluiten neemt in een sfeer van wederzijdse behulpzaamheid en respect voor elkaars standpunten.
 9. De groep houdt zich aan de procedures die zijn vastgesteld, maar als er goede redenen zijn om ze te veranderen, stemt men daarmee in.
 10. Doordat de werkfilosofie door elk lid wordt begrepen en gedeeld, ontstaat er een stevige basis voor de te nemen beslissingen. Dit maakt initiatieven en creativiteit los.
 11. Alle groepsleden zijn gemotiveerd om openhartig met elkaar te praten over informatie die waardevol is voor de groep.
 12. Als er een punt ligt, dat om één of andere reden vermeden wordt, wordt dit herhaaldelijk ingebracht tot het de aandacht krijgt die het verdient.
 13. Iedereen is oprecht geïnteresseerd in elk stuk informatie en probeert niet te kijken of er misschien andere bedoelingen achter zitten.
 14. In een doelmatig samenwerkend team schept de leider een sfeer van samenwerking en wederzijdse ondersteuning. Hierdoor wordt de creativiteit gestimuleerd.

 

Vraag: Op welke van de bovenstaande 28 Succesfactoren voor teams scoort jouw team goed? Op welke onvoldoende?

 

Delphi Mindconnection is specialist op het gebied van Resultaatgericht Samenwerken. We geven je deze informatie om je te helpen in je ontwikkeling. Dat is namelijk onze missie. Mocht je een specifieke vraag hebben, stel die gerust. Wij zijn zeer geïnteresseerd wat er leeft en en de uitdagingen waar jij dagelijks mee worstelt.
Onze toegevoegde waarde zit namelijk in het begeleiden van teams, professionals en managers op cruciale momenten. De momenten dat het even nodig is een buitenstaander erbij te halen. Iemand die snel een barrière weg kan nemen en je verder kan helpen.

Mocht je in een dergelijke fase verkeren, als team, als professional of als leider, ga dan met ons in gesprek!

 

Terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank

 

Geef je leiding aan een team? Kijk dan zeker naar onze Congruentiemanager Training en/of download meteen de brochure