Action Learning


Action Learning is een vorm van managementtrainingen,

bedacht rond 1950 door Reg Evans, waarin een groep deelnemers, door bespreking van urgente en belangrijke problemen, van en met elkaar leert. Het ondernemen van acties, onbekende problemen aanpakken, nieuwe paden zoeken, risico’s nemen en experimenten aangaan zijn inherent aan Action Learning. (bron: Action Learning Academy)

A.L. is ‘leren door doen, ervaren, gecombineerd met systematisch reflecteren daarop’. Het heeft als ambitie het leren door individueel- en groepsleren te verbeteren en direct te koppelen aan prestaties op de werkvloer.

 

Action Learning

Action Learning proces

 

Veel particuliere managementopleidingen met een deeltijdaanbod hebben het over action learning. Vaak gaat het er dan om dat je als deelnemer problemen uit je eigen werk in een leergroep kunt inbrengen. Je analyseert gezamenlijk het probleem, gaat op onderzoek uit, zoekt oplossingen, past ze toe en evalueert gezamenlijk op de vraag of het probleem nu opgelost is en vooral wat je ervan geleerd hebt.

Bij A.L. moet je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces.

A.L. is een belangrijk ingrediënt van alle interventies in organisaties die Delphi Mindconnection doet. Ook in open trainingen is het reflecteren op uitgevoerde actieplannen en die bespreken met je leergroep altijd een essentieel onderdeel.

Check ook de management opleiding van Delphi Mindconnection

 

Terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank