Conflicthantering


Conflicthantering is essentieel en moeilijk!

De woorden conflict en conflicthantering roepen bij de meeste mensen negatieve gevoelens op. Geen wonder, het zijn botsingen waar we niet op zitten te wachten. Toch horen conflicten onlosmakelijk bij mensen. Iedereen krijgt er ooit mee te maken, hoewel de een meer dan de ander. Meningen over conflicten lopen uiteen. Sommige mensen beweren dat onze samenleving dankzij conflicten bestaat, anderen vinden juist dat de maatschappij ondanks conflicten nog draait. Iedere persoon gaat anders met conflicten om. De een gaat ze makkelijk aan, een ander doet z’n uiterste best ze te ontlopen. Dat laatste blijkt vaak geen juiste oplossing.

Conflicthantering

 

Ontweken conflicten steken later vaak in verhevigde vorm de kop weer op.

Beter is conflicten te hanteren: ze oplossen of er op de juiste manier mee omgaan. De manier waarop men in een organisatie omgaat met wrijvingen heeft alles te maken met stijlen van leidinggeven en organisatiecultuur. Omgaan met conflicten blijkt niet eenvoudig.

De enige manier om van een conflict af te komen is om het op te lossen. Dat houdt in dat alle partijen tevreden zijn en het los kunnen laten. Is dit niet het geval, dan blijft een conflict sluimeren en steekt het de kop weer op.

Als manager moet je emotioneel op orde zijn, ego-ontwikkeling is belangrijk om conflicten te kunnen oplossen. Zeker als je zelf partij bent…

We geven je het basisgereedschap om conflicten te kunnen herkennen en te hanteren. Praktijkervaring en Management training (bijvoorbeeld de Congruentiemanager) leren je dit “gereedschap” goed te gebruiken. Lees verder over

  1. Algemene inleiding over conflicten. Wat is een conflict, welke soorten zijn er, conflicten tussen groepen
  2. Omgaan met conflicten, welke methoden zijn er
  3. Oplossen van conflicten, hoe?

Lees ook: We houden van conflicten!

 

Terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank

 

Ben je op zoek naar een management training waarin conflicthantering een kernonderwerp is? Kijk dan eens naar onze Congruentiemanager Training.