Fasen van Teamvorming


De fasen van teamvorming:

 

Om te bepalen in welke fase jouw team zich bevindt kijk je naar de dominante kenmerken in het onderstaande overzicht. Bij de fase met de meeste kenmerken die overeenkomen kun je zien waar het team behoefte aan heeft. Je kunt dan acties ondernemen om dat ook te bieden.

Fase KenmerkenBehoefte aanAandachts-

punten

1

Oriëntatie

Middelhoog enthousiasmeEen gemeenschappelijk begrip

van het doel van het team

Persoonlijk welzijn
Hooggespannen, onrealistische verwachtingenOvereenstemming over waarden

en normen voor samenwerking

Acceptatie
Bezorgdheid over rollen, acceptatie, vertrouwen in anderen, eisen die aan de leden worden gesteld.Overeenstemming over rollen, doelstellingen en maatstavenVertrouwen
Aarzelend, beleefd,

conformistisch gedrag.

Overeenstemming over structuur

en grenzen – hoe het werk wordt gedaan, door wie en wanneer, tijdlijnen, taken en vereiste vaardigheden

Gebrek aan duidelijkheid over doel,

normen, rollen, doelstellingen, structuur (hoe de samenwerking zal verlopen)

Overeenstemming over bevoegd-heden en verantwoordelijkheden

voor besluitvorming

Onafhankelijk van een autoriteit voor

sturing en ondersteuning

Informatie over beschikbare

Middelen

Voorzichtig aftasten van de grenzenWederzijds kennismaken opdat talenten worden benut en persoonlijke relaties ontstaan

2

Onvrede

Discrepantie tussen verwachtingen en realiteitVerduidelijking van het

Totaalbeeld

Macht
Verwarring en frustratie omtrent rollen en doelstellingenHerdefinitie van doel, rollen, doelstellingen en structuurControle
Onvrede met de afhankelijkheid van

een autoriteit

Hernieuwd commitment voor

waarden en normen

Conflict
Uiten van onvredeOntwikkeling van team- en taakinhoudelijke kennis en vaardigheden
Vorming van coalitiesWaarderen van verschillen
Gevoelens van incompetentie,

verwarring, laag zelfvertrouwen

Ontwikkeling van communicatie-processen, zoals actief luisteren,effectieve  feedback, conflicthantering en probleemoplossing
Concurrentie om macht, autoriteit en aandachtToegang tot informatie en

middelen

Gering onderling vertrouwenAanmoediging en geruststelling
Enige mate van werkresultatenErkenning van geboekte resultaten
Open en eerlijke discussie over aandachtspunten, emotionele blokkades, coalities en persoonlijke conflicten.
Wederzijdse aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

FaseKenmerkenBehoefte aanAandachts-

punten

3 IntegratieMeer inzicht in betrokkenheid bij rollen, doelstellingen, taak en structuurIntegratie team- en individuele

rollen en doelstellingen, normen

en structuur

Delen van toezicht

en beheer

Toenemend commitment voor waarden

en normen

Voortgaande ontwikkeling van vaardighedenVermijden van

Conflicten

Betere werkresultaten; middelhoog

tot hoog

Aanmoediging om verschillende perspectieven te delen en het

oneens te zijn teneinde probleemoplossingvaardigheden verder te ontwikkelen

Toenemend vertrouwen, samenhang, harmonie en wederzijds respect.Aanhoudend opbouwen van vertrouwen en positieve relaties
Bereidheid om verantwoordelijkheid, leiderschap, toezicht en beheer te delenGedeelde verantwoordelijkheid

voor leiderschap en functioneren

van het team

Begrip voor verschillen en deze op

waarde schatten

Gerichtheid op toenemende productiviteit
Gebruik van teamtaal “wij”

in plaats van “ik”

Evalueren en leren van iedere

ervaring

Neiging om conflicten te vermijdenErkenning en vieren van successen

4

Productie

Duidelijkheid over doel, waarden, rollen

En verantwoordelijkheden

Aanhoudende gerichtheid op productiviteitNieuwe uitdagingen
Zelfsturing als teampraktijk die energie vrijmaakt en leidt tot continue verbeteringNieuwe uitdagingenAanhoudende groei

en  Leerprocessen

Onderlinge relaties en communicatie die stoelen op vertrouwen, wederzijds

respect en openheid.

Erkenning en vieren van behaalde teamprestaties
Flexibiliteit en gedeeld leiderschap

waardoor het team kan reageren op

nieuwe uitdagingen

Individuele erkenning
Optimale productiviteit en hoge

maatstaven

Autonomie op het gebied van besluitvorming binnen bepaalde grenzen
Erkenning en waardering voor individuele en teamprestaties
 

Hoog moreel

 

Lees ook:

Leidinggeven aan teams

Welk leiderschap in welke fase?

 

Terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank

Deel deze pagina gerust via de social media: