Het Congruentiemodel


Het Congruentiemodel

Het Congruentiemodel

 

Het Congruentiemodel is een gedragsverklarend model en ook een leermodel. Door het eigen gedrag en dat van je organisatie te observeren door de bril van dit model kom je tot inzicht. Dit inzicht helpt je gedrag te verklaren en eigen gedrag te veranderen.

 

De naam komt van het woord Congruentie. Een wiskundige term die ‘gelijkvormigheid’ betekent. Het idee is dat wanneer alle niveau’s zijn uitgelijnd we zeer effectief zullen handelen in alle situaties. Dit is een utopie omdat we op alle niveau’s vastzitten en onze voorkeuren hebben. Ons repertoire is hierdoor beperkt. Positiever geformuleerd betekent dit dat naarmate we onze overtuigingen, waarden, mindsets, zelfbeeld, identiteit en onze vaardigheden verder kunnen ontwikkelen we effectief kunnen zijn in meerdere en moeilijkere omstandigheden.

 

Het Congruentiemodel uitgelegd:

Gedrag:

Alles wat aan de buitenkant is waar te nemen.

 

Capaciteiten of vaardigheden:

Alles wat je kunt.

 

Overtuigingen, mindsets, wereldbeeld en waarden (dat wat je belangrijk vindt)

Dit is wat je denkt dat waar en niet waar is. Hoe de wereld, de situatie, de werkelijkheid in elkaar steekt.

 

Rol, identiteit

Datgene waarmee jij je identificeert

 

Zijn

Wat blijft er over als je de voorgaande niveaus loslaat?

 

Hoe gebruik je het Congruentiemodel?

Door te reflecteren, elkaar feedback te geven en vooral veel vragen te stellen kom je op het spoor van overtuigingen en rollen van mensen. Dit is de belangrijkste gedragsbepaler in het model. Dit maakt of we onbewust bekwaam of onbewust onbekwaam zijn en hoelang het duurt voor we in de gaten hebben wat er werkelijk gebeurt.

 

Het Collectief

Gedragsverandering leidt tot organisatie verandering, nooit andersom. Onze interventies doen we altijd binnen de context van een organisatie. Voor een organisatie kun je vergelijkbare niveau’s onderscheiden.