Kenmerken van een teamplayer


Een echte teamplayer…

 

 • Onderschrijft de doelstellingen van het team;
 • Vertoont geen afwijkend gedrag;
 • Stelt het teambelang boven het “eigen” belang;
 • Voorkomt dat angst het teamgedrag gaat beheersen;
 • Bestrijdt kliekvorming;
 • Is niet bang voor conflicten;
 • Versterkt het onderlinge vertrouwen;
 • Durft risico’s te nemen;
 • Houdt geen informatie achter;
 • Houdt zich aan de gemaakte afspraken en procedures;
 • Draagt bij aan tijdige en open communicatie.

 

Vraag: Ben jij een teamplayer?

Beoordeel jezelf op bovenstaande criteria op een schaal van 1 tot 10 en bereken het gemiddelde. Welke eigenschappen scoren hoog? Welke scoren laag? Observeer jezelf en jouw gedrag een paar dagen voordat je de lijst invult.

 

Lees ook: Hoe word ik mindconnected?

Terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank