Management Training


Een management training helpt managers zichzelf verder te ontwikkelen naar het gewenste functioneringsniveau. Dit houdt in dat de betreffende manager gedurende lange tijd de gestelde doelen realiseert, uiteraard samen met het team. Een management opleiding alleen is vaak niet voldoende. Er moet ruimte zijn om te leren in de praktijk. De Management Training hoort hierbij aan te sluiten, niet andersom.

 

Inhoudsopgave

 1. Leiderschap of Management
 2. 13 Voorwaarden waaraan een Management Training moet voldoen
 3. Relevante inhoud van een Management Training

 

Management Training

Management Training is persoonlijke ontwikkeling

Leiderschap of management?

Er is een wezenlijk verschil tussen de twee. Management gaat over de dingen voor elkaar krijgen, regelen, verdelen etc. Leiderschap is veel meer de persoonlijke ontwikkeling die maakt dat management gemakkelijker gaat. Het is duidelijk dat goed Management tegenwoordig niet meer zonder goed leiderschap kan. Een goede Management Training zal dus gefocust zijn op persoonlijk leiderschap binnen de context van het managersvak. Het verdient aanbeveling dit los te koppelen van management trainingen waarin vakinhoudelijkheid (denk aan het efficiënt inrichten van een fabriekshal, een productieproces, een kantoor, of hoe je strategisch een inkoopafdeling kunt organiseren).  In dit artikel gaat het vooral over de manier waarop de manager met mensen omgaat en daarbij jezelf blijft. Hoe je dat leert en jezelf daarin verbeterd.

13 voorwaarden waaraan een management training moet voldoen.

 1. Draagvlak –> Het komt nog steeds voor dat mensen naar training worden gestuurd, of in ieder geval het idee hebben dat ze geen keuze hebben. Er is in het functionerings-gesprek een belangrijk leerpunt naar voor gekomen en daar moet actie op worden genomen. De cruciale vraag die dan speelt is: wat zijn de consequenties van nee zeggen? Draagvlak betekent dat je zelf kiest voor een training en er gemotiveerd mee aan de slag gaat. De volgende twee punten: de kennismakingstraining en het formuleren van doelstellingen zijn een uitstekende methode om dat voor elkaar te krijgen.
 2. De kennismakingstraining –> De kennismakingstraining geeft je de gelegenheid de training en de trainer te ervaren. Je krijgt antwoord op relevante vragen, zoals: bevalt de stijl van de trainer? Is de inhoud relevant voor mij? Is dit een management training op het juiste niveau? Gaat het om vaardigheden, of juist om manier van denken? Aan het einde van een dergelijke kennismakingstraining weet je of dit de training is die jouw gaat helpen bij je gewenste ontwikkeling en of je zin hebt deze te volgen. Meestal zitten er aan een kennismakingstraining een aantal voorwaarden.
 3. Duidelijke en concrete doelstellingen –> Het is belangrijk dat zowel jij als de trainer weten wat precies de doelstelling is van de training. Het bepalen en concretiseren van doelstellingen kan tijdens de kennismakingstraining gebeuren. Jij bepaalt je eigen doelstellingen en de opdrachtgever (je leidinggevende) toetst of dit past in de richting is die het bedrijf voor ogen heeft.  De trainer toetst of de geformuleerde doelstelling haalbaar is met deze training. Het belang van een tevreden klant aan het einde van de rit wordt hiermee gediend. Ook kan stilgestaan worden bij de vraag welke ondersteuning je krijgt binnen het bedrijf.
 4. Commitment –> Als het proces van formuleren van doelen zorgvuldig verloopt leidt dit tot commitment. Als dit niet wordt bereikt is het zinloos met de training te beginnen omdat het niet tot succes zal leiden. Positief geformuleerd: als het wel lukt (90% kans) is de start van de training positief, het is helder wat er bereikt moet worden en er ontstaat een gevoel van samenwerking. De kans op succes is nu zeer groot. Starten!
 5. Duur van de training –> We maken onderscheid tussen doorlooptijd, het aantal bijeenkomsten en de duur van één bijeenkomst. We adviseren om de duur van de bijeenkomst niet al te lang te maken. Een trainingsbijeenkomst van een halve dag is over het algemeen al voldoende om een relevant inzicht te krijgen waarmee je direct na de training in je eigen praktijk mee aan de slag kunt. Het aantal trainingsbijeenkomsten moet voldoende zijn om je overall doelstelling van punt 3 te kunnen realiseren. Wij hebben een duidelijke voorkeur voor kortere trainingsbijeenkomsten en een langere doorlooptijd. Dan kan de leercyclus vaker doorlopen worden en beklijft het geleerde beter.
 6. Action Learning –> Heel belangrijk is het actief en toegepast leren in de praktijk: Action Learning. Tussen de trainingsbijeenkomsten wordt minstens even veel geleerd als tijdens de bijeenkomsten. Dit komt doordat het actieplan in de praktijk wordt uitgevoerd en dat er een reflectieverslag wordt geschreven. De punten 7 en 8 sluiten hier naadloos bij aan. Het programma management systeem (zie voorwaarde 12) moet dit ondersteunen.
 7. Feedback —> Let erop dat feedback geven en ontvangen standaard is ingebouwd tijdens alle onderdelen van het leertraject. Krijg je feedback op je reflectieverslag? Op de uitvoering van je actieplan? Op je handelen tijdens de training? Is de trainer voldoende in staat dit goed en respectvol te doen?
 8. Leervormen —> Alle kwadranten van de leercyclus moeten worden afgedekt: actieplannen, uitvoeren, reflecteren, verbeteren. Het programma moet dit allemaal afdekken.
 9. Filosofie van trainer moet aansluiten bij de gewenste cultuur –> Opdrachtgevers moeten erop letten dat de mening en gedachten van de trainer over wat een goede manager is aansluiten bij de gewenste cultuur van het bedrijf van de opdrachtgever. Is dit onvoldoende het geval dan kunnen er problemen ontstaan. De training doet dan meer kwaad dan goed.
 10. Gebruik van survey’s –> Survey’s brengen je persoonlijkheid, je persoonlijke stijl, je favoriete teamrol, je conclicthanteringsstijl, je communicatiestijl, je favoriete managementrol snel in kaart. Door de vragenlijsten vooraf via internet in te vullen weet de trainer ‘wat voor vlees hij in de kuip heeft’ en past daar het programma op aan. Voor jou is het voordeel dat je snel nog meer inzicht in jezelf krijgt.
 11. Focus op Mindset –> Kies voor een training die de nadruk legt op Mindset en denkwijzen. Als de impact van je eigen denkwijze op je handelen duidelijk wordt, wordt je veel flexibeler in je stijlen en kun je veel meer situaties aan. Dat is efficiënter en effectiever dan met rollenspellen situaties intrainen. Wij hebben sterke ideeën over de gewenste Mindset van een manager.
 12. Goed programma management –> Een systeem dat zorgt voor de juiste mails op het juiste moment, zoals uitnodigingen, herinneringen zorgt voor een vlot verloop van het programma. Een leersysteem waarin alle rapportages, aanwezigheid, leerdoelen en feedback wordt geregistreerd zorgt voor een compleet overzicht van de voortgang van je leerproces.
 13. De trainer(s) –> Let erop dat de trainers management ervaring EN trainers ervaring hebben. Dat is de ideale mix die voor succes zorgt.

Relevante inhoud van een Management Training

Een manager houdt meer en meer rekening met de psychologische factoren die een rol spelen bij de medewerker en collega. De persoon van de manager komt daarbij steeds meer in beeld omdat duidelijk is dat dit een enorme invloed heeft op je effectiviteit als manager.

Uit de management theorieën komen steeds de volgende onderwerpen naar voren als relevant voor managers:

 

Tip: Ben je op zoek naar een goede Management Training en zie je de voordelen van bovenstaande punten? Kijk dan eens naar de Congruentiemanager Training.

 

Terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank