Rationele Besluitvorming


Een genomen besluit wordt ALTIJD opgevolgd door onmiddellijke actie

 

Organiseren of ondernemen is onmogelijk zonder Besluitvorming. Voor de manager is het nemen van besluiten aan de orde van de dag. Besluiten neemt u zoveel mogelijk op verstandelijke basis: door rationele afweging en argumentatie. Toch ontkomt u nooit aan gevoelsmatige besluiten. Er kunnen te veel onzekerheden zijn of de tijd ontbreekt om een rationele afweging te maken. Gevoelsmatige besluiten houden een groter risico in, maar zijn vaak ook de kracht van ondernemerschap. Het grote gevaar is dat emoties een te grote rol spelen in beslissingen. Daarnaast hebben we ook nog de intuïtieve besluitvorming (zakelijke intuïtie). Dat is een hoofdstuk apart dat hier niet wordt behandelde. We verwijzen hiervoor naar de Congruentiemanager 2.0 training.

 

Er is ook nog een heel ander aspect aan besluitvorming. Dat gaat over het feit of een besluit ook echt een besluit is. Committeer je jezelf meteen aan het besluit of blijft het op het niveau van een voornemen? Dit speelt vooral een grote rol bij besluiten over je persoonlijke ontwikkeling en gedragsverandering, maar ook bij team-beslissingen. De cruciale vraag hierbij is: leidt een besluit ook tot actie? Is dat niet het geval, dan heeft het geen betekenis. Dit wordt besproken onder het hoofdstuk ego ontwikkeling en persoonlijke groei in de kennisbank van Delphi Mindconnection.

 

Wij hebben vaak de illusie dat we denken dat we besluiten op rationele gronden nemen. Dat is meestal niet zo. We laten ons leiden door het vermijden van ‘pijn’ en het maximaliseren van ‘plezier’ en we verzinnen er later de rationele argumenten bij. Als we daardoor niet doen wat de situatie nodig heeft, dan leidt dat tot zelfbedrog en zelfrechtvaardiging.

Sommigen maken onderscheid tussen de termen besluit en beslissing. Ze beweren dat beslissen het moment weergeeft en besluiten het proces. Taalkundig gezien bestaat er maar weinig verschil. Ook in deze cursus maken we geen onderscheid.

 

Besluiten kun je individueel nemen of gezamenlijk (met een groep). Je gaat te werk volgens bepaalde besluitvormingsregels, u gebruikt verschillende besluitvormingsmethoden en allerlei hulpmiddelen, zoals beslissingsbomen, beslissingsmatrixen of computers.

 

Lees verder over Rationele Besluitvorming op de volgende pagina’s

Het Proces van Rationele Besluitvormingsproces

De Fasen in Rationele Besluitvorming

De Niveaus van Rationele Besluitvorming

Hoe worden rationele besluiten genomen?

Welke Rationele Besluitvormingsmethoden zijn er?

Gezamenlijke Rationele Besluitvorming

 

Wil je meer weten over:

Intuitief richting kiezen bij complexe besluiten

 

Terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank