Niveaus van besluitvorming


Niveaus van besluitvorming

 

We nemen besluiten op verschillende organisatieniveaus. Afhankelijk van het niveau onderscheiden we 3 niveaus van besluitvorming:

  • strategische besluiten
  • tactische besluiten
  • operationele besluiten.

 

Strategische besluiten

Strategische besluiten hebben direct te maken met de doelstellingen van (grote delen van) de organisatie. Op strategisch niveau worden meestal besluiten genomen over de verdeling van middelen om doelstellingen te bereiken.

 

Tactische besluiten

Tactische besluiten hebben te maken met inzet of gebruik van personele, materiële en ruimtelijke middelen.

 

Operationele besluiten

Operationele besluiten hebben betrekking op uitvoering en voortgang van het werk. Vaak zijn het routinebesluiten. Ze worden genomen volgens de ervaringsmethode. Operationele besluiten kunnen ook genomen worden volgens vooraf beschreven protocollen: “kies C als A uitvalt” of “roep Z als Y stagneert”.

 

Lees verder over Rationele Besluitvorming op de volgende pagina’s

Rationele Besluitvorming

Het Proces van Rationele Besluitvorming

Fasen in Besluitvorming

Niveaus van Besluitvorming

Regels van Besluitvorming

Methoden van Besluitvorming

Gezamenlijke Besluitvorming

 

Wil je meer weten over:

Intuitief richting kiezen bij complexe besluiten

 

Terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank