Waarom werken in teams?


Wie werkt er nog alleen?

Veel werknemers werken in een team. Waarom is dat eigenlijk? Er zijn verschillende redenen:

  1. Teams zijn beter en sneller in staat zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.
  2. Teams zijn innovatiever.
  3. Teams nemen betere besluiten dan individuen.
  4. Teams zijn creatiever.
  5. Teams kunnen beter met complexiteit omgaan en individuen.

Dat maakt dat steeds meer bedrijven het werken in teams als een strategische keuze zien. Dat blijkt uit het meest recente wereldwijde onderzoek van Deloite: Global Human Capital Trends 2016. Geïnteresseerden kunnen het rapport hier downloaden

De bovenstaande opsomming geldt overigens alleen als teams goed functioneren. En dat valt niet altijd mee…

 

Als een team slecht functioneert vervallen alle voordelen en gaat het zelfs tegen je werken…

 

Uit recent onderzoek (van Chantal Savelsbergh) is gebleken dat juist bij stressvolle teamomstandigheden, voortkomend uit overbelasting, deadlines of een onduidelijke teamopdracht, weinig aandacht wordt besteed aan het verbeteren van het werken in een team. Jammer, want juist in stressvolle situaties is het van belang dat werknemers goed en efficiënt samenwerken. Uit dat zelfde onderzoek bleek dat het belangrijk is dat teamleiders bewust tijd claimen op de agenda om met het hele team te leren samenwerken, zogenaamd teamleergedrag. Dit teamleergedrag kan sterk bijdragen aan team- en individuele prestaties.

 

Waarom werken in teams?

De afgelopen decennia is het aantal complexe problemen en vraagstukken sterk toegenomen door de groei van informatie, globalisering van de markt en versnelde innovatie. Parallel met deze ontwikkelingen is het werken in teams toegenomen. En dat is niet toevallig.

Om oplossingen op de ingewikkelde problemen te vinden is het verstandig in een team te werken. De teamleden kunnen verschillende vaardigheden, waarden en expertise inbrengen en dat samen tot een sterker geheel smeden.

De teamleider kan teamleergedrag met name stimuleren door persoonsgericht leiderschapsgedrag.  Denk daarbij aan het geven van het goede voorbeeld door zelf feedback te vragen aan de teamleden. Ook is het goed als hij de teamleden betrekt bij besluiten en hen goed coacht. Kortom, goed leidinggeven aan teams is tegenwoordig een essentiële vaardigheid voor elke professional.

 

Terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank