Teamresultaten, welke factoren zijn bepalend?


De teamresultaten worden bepaald door meerdere factoren. Wanneer een team succesvol samenwerkt zijn er een aantal krachten aan het werk:

 

Heldere Doelstellingen schept Uitdagingen

Deze geven het team de richting en de focus waaraan het team haar uitdagingen ontleend.

 

Gezamenlijke Verantwoordelijkheid schept Betrokkenheid

Deze geeft het team de teamgeest: het willen samenwerken en zich als team verantwoordelijk voelen voor het resultaat.

 

Open Communicatie schept Duidelijkheid

Het helpt het team bij een goede informatievoorziening en het hanteren van conflicten.

 

Wederzijds Respect schept Diversiteit

Het helpt het team vertrouwen te hebben in

elkaar en de verschillen productief te maken.

 

Flexibel Aanpassen schept Ontwikkeling

Het helpt het team goed af te stemmen met de omgeving en in te spelen op veranderingen.

 

Initiatief Tonen schept Actie

Het team ervaart creativiteit en energie. Durf wordt beloond.

 

Afspraken nakomen schept Vertrouwen

Het vertrouwen dat dingen gebeuren.

 

Terug naar Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank