Zelfinzicht voor Managers


Zelfinzicht voor Managers is uiteindelijk essentieel voor de effectiviteit van je organisatie

Uitkomsten uit gedragsonderzoek tonen aan dat de effectiviteit van mensen toeneemt naarmate zij zichzelf beter leren kennen en begrijpen. Het herkennen van de eigen sterkten en zwakten biedt de kans strategieën en manieren te ontwikkelen die aan de eisen van de omgeving voldoen zonder jezelf daarbij tekort te doen.

Dat geldt zeker voor managers. Zij hebben de speciale verantwoordelijkheid om een groep mensen te faciliteren bij het bereiken van een gezamenlijk doel. Dat vergt verregaand situationeel handelen. Managers worden niet alleen geconfronteerd met allerlei rationele, planmatige uitdagingen maar ook met de emoties van mensen en van zichzelf.

 

Wat is zelfinzicht?Congruentiemodel

Als je zelfinzicht hebt, weet je waar je sterke en zwakke punten liggen. Niet alleen in wat je kunt of weet, maar ook in de andere niveaus in het Congruentiemodel.  Je accepteert ten volle dat je niet perfect bent en creëert daardoor een omgeving waarin dat voor iedereen geldt. Dat geeft ruimte om te doen wat nodig is en snel te leren.

 

Hoe krijg je zelfinzicht?

Zelfinzicht voor managers krijg je door:

  1. Open te staan voor FEEDBACK
  2. Door nieuwsgierig te zijn en te LEREN
  3. Door goed te LUISTEREN
  4. Door zelfonderzoek met SURVEY instrumenten
  5. Door Assessment

 

Terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank