Stop met het motiveren van anderen! Wat werkt wel?


Motivatie zit van binnen. Je kunt een ander niet motiveren. Het lukt slechts om één mens op de wereld te motiveren en dat ben je zelf. Stop dus met het motiveren van medewerkers!

Tijdens intake gesprekken met leidinggevenden komt vaak het thema motivatie naar boven, als een van de leerpunten. Ze willen het team beter gemotiveerd hebben, minder duwen en trekken. Proactief – betrokken en bevlogen medewerkers creëren om zo nog beter, sneller en plezieriger de resultaten te behalen. Makkelijk toch?

Als je dan even doorvraagt dan merk je dat mensen in hun bedrijfscultuur gedemotiveerd zijn geraakt. Maslov heeft hier een mooi overzicht gemaakt in de vorm van een behoefte hiërarchie. Alles begint met fysiologische aspecten. Als een baby geboren wordt dan begint het met honger, dorst en de behoefte aan slaap. Als aan die behoeften is voldaan dan komt in het tweede niveau veiligheid en zekerheid. Daarboven ligt de behoefte aan acceptatie en aandacht. Het 4e niveau is de behoefte aan waardering en erkenning en als aan al die voorwaarden is voldaan komt het hoogste goed: zelfontwikkeling.

En die fundamentele levensbehoeften verschuiven per levensfase.

Een mooie toevoeging kwam uit het onderzoek van Frederick W. Herzberg: er zijn motivatoren en hygiëne factoren. Met hygiëne factoren zoals bedrijfsbeleid, administratie, salaris en status kun je mensen niet binden en daarmee motiveren ze zichzelf niet. Je kunt ze er wel mee demotiveren als die onder de maat zijn.

Motivatoren daarentegen zijn aspecten als: succesgevoel, waardering, taakinhoud, verantwoording, promotie en ontplooiing. Dus stop met motiveren! Motivatie komt van binnen en als je oprechte aandacht geeft aan deze aspecten dan zie je die motivatie bij de ander vanzelf!