Teamontwikkeling


Teams krijgen steeds meer invloed in organisaties. Organisaties gaan steeds meer lijken op netwerken van  samenwerkende teams, waarbij de functionele zuilen steeds verder aan macht inboeten. Teams worden klant-, product-, doel- of marktgerichte bouwstenen van de organisatie.

Het belang van teamontwikkeling wordt daarmee strategisch van aard!

Delphi Mindconnection ondersteund teams op diverse manieren in hun ontwikkeling. Hieronder staan een aantal typische trajecten:


  1. Teamontwikkeling training. In deze training volgen we het model van Lencioni. Aan de hand van een nulmeting bepalen we wat het team nu nodig heeft. Ook interviews maken deel uit van de start. Een dergelijk traject duurt typisch 4 halve dagen.

Download het e-Paper waarin onze aanpak en het model van Lencioni wordt verduidelijkt

Voorkeurgedrag v2


2. Wilt u een dag met uw team werken aan onderling begrip dan kan de Teamdag Persoonlijke Stijl uitkomst bieden. Gedurende deze dag worden persoonlijkheidskenmerken van de teamleden in kaart gebracht en besproken. Het team leert welk effect dit heeft op samenwerken en de onderlinge communicatie.


contactbutton

3. Volledig maatwerk. Op basis van een uitgebreide inventarisatie maken we een interventieplan. Na bespreking met het team, om volledig draagvlak te krijgen, gaan we aan de slag. Neem contact op voor meer informatie.