Tough Love


prod_4648_12953Of je bij je klant kunt blijven leveren hangt van twee zaken af: je toegevoegde waarde en de relatie die je met je klant hebt. Als een van de twee op de langere termijn onvoldoende aanwezig is, houdt het op. In feite zijn dit ook de twee grootheden waaraan het functioneren van teams en individuen zou moeten worden afgemeten bìnnen organisaties.

Om op de lange termijn toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren is het van het grootste belang dat er bijgestuurd wordt. De normale hiërarchische bijsturing is al lang niet meer voldoende. De top – down sturing gaat tegenwoordig vooral over het nemen van verantwoordelijkheid. Die moeten we dan als team oppakken en waarmaken. Er komt dus steeds meer nadruk te liggen op collegiale bijsturing. Op collegiaal niveau wordt gezocht naar manieren om de toegevoegde waarde voor de (interne) klant te verbeteren. Hier ontstaat het spanningsveld dat we allemaal wel kennen: in hoeverre ben je eerlijk tegen je collega wat hij of zij beter kan doen? Vaak hebben we in ons hoofd dat we moeten kiezen tussen de relatie met de collega of het spreken van de waarheid. 

Om echt resultaatgericht te kunnen samenwerken is het van belang dat het team TOUGH LOVE praktiseert. Vertel elkaar de waarheid OMDAT je het beste met elkaar voorhebt. We staan aan dezelfde kant, we gaan voor hetzelfde doel, we gunnen mekaar alles en DAAROM vertellen we elkaar de waarheid. Vanuit deze grondhouding gaat uw team écht stappen zetten.

‘Alleen iemand die aan mijn kant staat mag me onder m’n kont schoppen.’