Vandaag kijken we naar de D (rode kleur) uit het DISC profiel


Vorige week hebben we gezien dat het DISC profiel bestaat uit 4 kwadranten. Laten we het eerste kwadrant eens bij de horens nemen: de rode is de Dominante. Maar wat heb je daar nu aan? Wat is de kracht van iemand die een dominante signatuur heeft?

Mijn naam is Paul Driesen van Delphi Mindconnection.

Dominante mensen zijn vooral: daadkrachtig, direct, doelgericht, hebben de taak voor ogen, hebben mensen nodig om die taken te vervullen en zorgen dat het voor elkaar komt!
Ze durven beslissingen te nemen, geven de richting aan, zijn wat kort door de bocht, zijn duidelijk en je kunt ze vooral herkennen aan hun vraagstelling: Wat moet er gebeuren? Wat is het doel? Wat gaat mij dat aan? Wat verwacht je van mij?

En zoals ‘elk voordeel ook z’n nadeel hep’: de dominante kan ook ineffectief gedrag vertonen. Soms is die wat ongeduldig, iets te kort door de bocht, durft hij vandaag te beslissen wat haaks staat op zijn beslissing van gisteren, heeft hij onvoldoende relatie of contact met anderen en is hij doelgericht (‘het doel heiligt de middelen!”) alleen op eigen succes uit.

Effectief gedrag en ineffectief gedrag zitten soms dicht tegen elkaar.
Dominante mensen zijn resultaatgericht, ze hebben een doel nodig.
Hier op het bord naast me zie je nog wat andere gedragseigenschappen staan.

Maar niemand is alleen maar D. Iemand die hier op het vakje A scoort is natuurlijk een hele andere dan iemand die op het puntje B of het puntje C zit. Dus het is slechts een indicatie!

Volgende week nemen we de volgende kleur door!