De belangrijkste leiderschapsreis van deze tijd: Het ego voorbij


De professional die het ego voorbij is…

De belangrijkste Leiderschapsreis van deze tijd

Deze training is vervangen door de training Bewuster Leiderschap


Komt dit u bekend voor?

 • Mijn omgeving en de beslissingen die ik moet nemen zijn complex en onvoorspelbaar.
 • Door de vele partijen die zijn betrokken bij het kiezen van richting valt het niet mee om iedereen op een lijn te krijgen.
 • Ik voel met niet echt bezield door mijn werk en wil onderzoeken of het misschien beter is iets anders te gaan zoeken.
 • Ik heb te weinig voeling met de onderstroom binnen mijn organisatie.
 • ‘Ik lijk niet te horen wat het team probeert te zeggen.’
 • ‘Ik spreek me niet uit, terwijl anderen het hoogste woord hebben tijdens meetings.’
 • ‘Ik neem niet de tijd naar anderen te luisteren omdat ik het te belangrijk vind mijn eigen standpunt naar voren te brengen’
 • ‘We zijn niet in staat onderlinge conflicten echt op te lossen.’
 • ‘Het werk kost me meer energie dan goed voor me is’.
 • ‘We zijn in ons team te vriendelijk voor elkaar, het lijkt wel of we bang zijn iets verkeerds te zeggen’.
 • ‘Ik ben eigenlijk nooit tevreden’.

Iedereen kent wel enkele van deze veel voorkomende zaken op het werk. Je tolereert ze omdat we zelfs het idee hebben gekregen dat het niet anders kan. ‘Zo is het nu eenmaal’. Maar dat is niet nodig. Het kan anders.


Ego is de voornaamste oorzaak.

Het is het belangrijkste obstakel voor effectiviteit en werkplezier, en het is de bron van de meeste ongezonde conflicten op het werk. Het zijn onze oude, automatische en onbewuste gedragspatronen die ervoor zorgen dat het misgaat.

We gebruiken hier niet de psychotherapeutische definitie van ego, waarbij een sterk en gezond ego iets goeds is. We je kunt een probleem niet oplossen op hetzelfde denkniveaukunnen dit ego niet missen. Rationeel denken, plannen, scenario’s schetsen, betekenis geven, communiceren zijn slechts enkele functies waar het ego goed in is. Deze vaardigheden zijn essentieel voor het functioneren. Het is dan ook geenszins de bedoeling dat we het ego aan de kant schuiven of negeren. Het is vooral het onbewuste deel van het ego dat roet in het eten gooit. We definiëren ego hier als de verzameling van al onze waarden, overtuigingen en ons zelfbeeld. Het ego is de verzameling van maskers die we dragen op ons werk. Op onbewust niveau zit het ego in de driver’s seat en bepaalt onze handelingen en besluiten. Elke marketing expert zal dat beamen. In de reclame wordt daar bewust ‘gebruik’ van gemaakt. Bij de aankoop van een pot pindakaas is dit minder relevant dan bij het aannemen van personeel of het kiezen van een bedrijfsstrategie voor de toekomst. Onze omgeving is zo onvoorspelbaar geworden dat we nog nauwelijks op ons rationeel denken kunnen vertrouwen als het om de toekomst gaat. We zijn steeds meer aangewezen op onze intuïtie en samenwerking met anderen. We moeten leren leven met onvoorspelbaarheid en onzekerheid. Het onbewuste deel van het ego kan dit niet.

Ego uit de drivers seat

Het is zo diepgeworteld dat het niet voor hand ligt om deze uitdaging aan te gaan en het ego uit de drivers seat te halen. Toch is dit mogelijk, als je durft te kiezen voor de weg die niet voor de hand ligt.


Wil je dit rustig lezen, bijvoorbeeld als je nu op je mobiel leest en even geen tijd hebt, download dan deze tekst in je mailbox:


Waarom veranderen?

Stel je voor dat je

 • Continu bezig bent met zinnige dingen die van belang zijn voor anderen.
 • Samen werkt en samenwerkt om die zinnige dingen te realiseren.
 • Eerlijk en rustig je standpunt zou kunnen geven, zelfs als het controversieel is. Zowel bij je collega’s als bij je baas.
 • Onderdeel bent van een team waarin niemand domineert of zich verschuilt.
 • Onderdeel bent van een team waarin iedereen zijn vooroordelen aan de kant kan zetten om alle perspectieven te kunnen onderzoeken.
 • Onderdeel bent van een team waarin prioriteiten met betrekking tot de missie en het gezamenlijke doel belangrijker zijn dan onbenulligheden, ego-dingetjes en organisatie-politiek.
 • Kunt groeien, creatief kunt zijn, kunt leren van fouten binnen een grote context zonder dat dit weerstand oplevert.
 • 100% verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen rol.
 • Kunt vertrouwen op je intuïtie in situaties die complex en onoverzichtelijk zijn.
 • Moeiteloos mee kunt gaan met veranderingen binnen je bedrijf.
 • Met iedereen goed om kunt gaan.
 • Niet krampachtig vast hoeft te houden aan je positie of macht.
 • Dat je nergens bang voor bent.

Leiderschap van de toekomst

Of je een bedrijf, een projectteam, een afdeling of een groep vrijwilligers begeleidt of een coördinerende functie hebt. Je zult nieuwsgierig zijn hoe mensen op een productievere en bevredigender manier kunnen samenwerken. In alle organisaties die wij de afgelopen 20 jaar hebben gezien ligt hier een enorm potentieel voor verbetering. Mensen kunnen in de basis goed samenwerken maar laten zich nog (te) gemakkelijk afleiden van datgene waar het werkelijk om gaat.

De meest essentiële stap die je als mens kunt zetten is van leven, leidinggeven en werken vanuit het ego naar leven, leidinggeven en werken vanuit het gebied dat achter het ego ligt. Dat is de belangrijkste leiderschapsreis van onze tijd.

De reis die het ego (met alle belemmeringen, blinde vlekken en maskers) ondergeschikt maakt aan het andere deel van onszelf: dat deel waar je wijsheid zit en je toegang geeft tot ongekende capaciteiten.

Als je gaat leven vanuit de plek achter het ego ga je de wereld anders ervaren. Je ziet jezelf en anderen op een totaal andere manier. Je bent bereid alles aan te gaan en gaat niks meer uit de weg. Je kunt dealen met de wereld zoals hij is; vol verassingen, meevallers en tegenslagen. Het zal je leiderschap transformeren en je invloed zal toenemen.

De kwaliteit van je aandacht zal enorm verbeteren. Het begint bij zelfbewustzijn, dan breidt het nieuwe bewustzijn zich uit naar je medewerkers, collega’s en andere stakeholders om zich uiteindelijk te richten op de grote context waarin je leiding hebt of werkt.

Je bewustzijn is op een natuurlijke manier geaard, altijd aanwezig en geeft ruimte aan alles wat er gebeurt. Je bent altijd in een staat van flow. Wanneer je dit in je acties brengt, dan voelt je omgeving dat. Aan de manier waarop je dingen doet en zegt en in de energie die je uitstraalt. Die communiceert meer dan woorden.


De Reis

In de Bewuster Leiderschap training (voorheen Congruentiemanager 2.0) krijg je de tools die het ego op beslissende momenten in de ondersteunende rol zullen zetten. De goede kanten van het ego blijven behouden en worden ingezet om je doelen te realiseren en in de uitvoering van je plannen. Daar is het ego goed in. Leer leven vanuit een ander deel van jezelf en ervaar de enorme voordelen:

Je bent je EGO voorbij als:

 • Je onafhankelijk bent van je eigen gedrags-voorkeuren en persoonlijkheidskenmerken.
 • Je je missie leeft zonder angst, terughoudendheid of overdreven geschreeuw.
 • Je altijd op weg bent je volledige potentieel te bereiken, zodat je doet wat nodig is.
 • Je in staat bent om productieve, gelijkwaardige en menselijke relaties te onderhouden die tegelijkertijd zeer bevredigend zijn voor iedereen.
 • Je moediger en wijzer wordt in je besluitvorming.
 • Je rustig bent in dezelfde hectische omgeving en beter in staat bent bijzaken van hoofdzaken te onderscheiden omdat de rol van je ego veel kleiner is. Je ervaart veel minder stress.
 • Je nieuwsgierig blijft en open staat voor dingen die je wellicht niet weet.
 • Je geen behoefte hebt aan controle of micromanagement
 • Je de dingen doet met de goede redenen. Zonder de behoefte aan je eigen image te werken.
 • Je in flow bent, creatief denkt en verantwoord handelt, zonder de behoefte ergens in te passen of bovenuit te steken.
 • Je ruimte maakt voor meningen van anderen, zonder verdediging, angst, frustratie of vasthouden aan aannames of ‘oude waarheden’.
 • Je risico’s neemt op een intelligentie manier om het goede, het ware en het mooie te bereiken.
 • Je bewust bent van de verbinding en afhankelijkheid tussen mensen. Zorgzaamheid voor jezelf, voor anderen en voor de impact die je bedrijf heeft op de omgeving. Dat is wat het betekent om ‘te doen wat nodig is in het belang van het grote geheel’.
 • Je gemakkelijk bij je intuïtie kunt. Dit helpt om richting te kiezen in complexe, onvoorspelbare situaties.
 • Je een hoge kwaliteit van aandacht hebt waarmee je objectief ziet en ervaart wat nodig is in elke situatie. Je handelingen roepen daardoor weinig weerstand op. Ze zijn goed getimed en gericht op de best mogelijke toekomst die elke situatie in zich heeft.

Enkele reacties van deelnemers:

 • ‘Ik dacht dat ik het allemaal wel wist, tot ik tot de ontdekking kwam, dat er nog een heel gebied is, dat ik verder kan ontwikkelen als het gaat om ego ontwikkeling en luisteren’;
 • ‘Voor deze training werd ik onrustig van inbreng van anderen, omdat dat MIJN bedachte snelste weg van A naar B in gevaar kon brengen. Dat leidde ertoe dat ik dit als verstoring zag en niet luisterde. Nu stijgen mensen boven zichzelf uit door mijn andere aanpak’;
 • ‘Ik was vooral met mezelf bezig, met mijn eigen ego, en veel te weinig met andere mensen en wat er nodig was.’
 • ‘Ik ben nu, op mijn 35ste, pas echt gaan luisteren’;
 • ‘Door de inzichten die ik heb opgedaan, schrik ik niet meer van de complexiteit en onzekerheid in de dingen die ik tegenkom’;
 • ‘Ik heb veel minder de behoefte om ‘in control’ te zijn en heb meer vertrouwen in anderen en in het proces’.
 • Ik ben veel beter in staat met mijn team creatieve oplossingen te bedenken voor complexe problemen.

Kijk op deze video voor fragmenten uit de eindpresentatie van enkele deelnemers:

Hoe is de Congruentiemanager 2.0 opgebouwd?

In de afgelopen 6 jaar is deze training doorontwikkeld tot een zeer effectief programma. Ook hebben we de training anders genoemd: Bewuster Leiderschap. Het blijft een training voor alle professionals die hun conditionering willen onderzoeken en loslaten. Het belangrijkste verschil is dat er een aantal plenaire modules zijn vervangen door individuele coaching.

Wat leer je in deze leiderschapsreis?

 • De ondermijnende effecten van ego op het werk.
 • Hoe je ego kunt herkennen bij jezelf, bij anderen en in je team (collectieve ego).
 • Hoe je de valkuilen van het ego kunt vermijden (vooral onder stress).
 • Wat het betekent om leiding te geven vanuit het gebied achter het ego en welke mogelijkheden er dan ontstaan.
 • Wie je werkelijk bent als je de belemmerende structuren van het ego achter je laat.
 • Hoe je het gebied achter het ego bereikt en die ‘staat van zijn’ kunt handhaven.
 • De meest essentiële vaardigheden voor het echte moderne leiderschap.
 • Luisteren op 4 niveaus.
 • Coherent worden en blijven.
 • Intuïtief richting kiezen.
 • Creativiteit mobiliseren in teams.

Is het iets voor jou?

Voor wie is deze training bedoeld?

 • Voor iedereen die meer positieve invloed wil binnen organisaties, ongeacht je functie.
 • Voor iedereen die al het gevoel heeft dat ego’s op vele manieren een negatieve invloed kunnen hebben op het welzijn en de resultaten van organisaties en mensen.
 • Voor iedereen die benieuwd is naar de mogelijkheden die ontstaan als je ervoor kiest je relaties, je intenties en je besluiten vanuit de plek achter het ego vorm te geven.
 • Voor wie continu gedrag wil vertonen dat het ‘grootste goed voor het geheel en alle betrokkenen’ dient.

Wat is de investering?

De investering in tijd:

Per maand ben je een halve dag in de training. Elke maand schrijf je een verslag over je ervaringen bij het uitvoeren van je actieplan en lees je de lesstof van de volgende module door. Het actieplan is geen extra werk. Het is het toepassen van het geleerde in situaties waarin je toch al acteert.

Download de brochure voor data, prijzen en de onderwerpen direct in je mailbox


 Wil je dit verder onderzoeken?

Ga dan in gesprek. We checken samen of deze training je gaat helpen je zakelijke en persoonlijke ontwikkeldoelen te realiseren. Als dat het geval is kun je meteen inschrijven. Ook kunnen we je meer informatie sturen of in contact brengen met mensen die deze training al hebben ervaren en je uit kunnen leggen wat het voor hen heeft betekent in de praktijk.

Vul je gegevens in en we nemen snel contact met je op

OF mail direct naar Goof van Kalmthout