Organisatie ontwikkeling


Naar een Mindconnected Organisatie

In onze visie is jouw organisatie, afdeling of team klaar voor de toekomst als, naast de benodigde kennis, de veranderbereidheid en het leervermogen op orde is. Dan ben je in staat gezamenlijk de weg naar succes te blijven volgen.

Wij richten in onze aanpak steeds twee altijd werkzame krachten gelijk: De werking die  voortvloeit uit ‘top-down sturing’ (visie-doelen, methoden, managementstijl) moet gaan lijnen en congruent worden met de vaak weerbarstige ‘bottom-up werkelijkheid’  (individuele keuzes die bepalen wat er écht in uw organisatie gebeurt).

Zoals het nodig is, dat we als mens blijven ontwikkelen en ons aanpassen, geldt dat ook voor jouw organisatie en meestal gaan deze hand in hand. Het zijn niet de intelligentste of sterkste organisaties die het langst bestaan, maar die organisaties die het gemakkelijkst mee veranderen met hun omgeving! Mindconnection is een voorwaarde om dit snel en op tijd te kunnen! Het maatwerk traject van Delphi heeft zijn voordelige werking reeds vele keren bewezen. Raadpleeg hiervoor ook onze referenties.

We kunnen je op de volgende manieren van dienst zijn:

 Teamontwikkeling

IMG_2282Samenwerken gebeurt natuurlijk vooral in teams. Het is van belang dat er balans is tussen de wensen van het individu en het gemeenschappelijke doel. Mindconnection is een essentiële voorwaarde voor team succes op de lange termijn. Maak je teams sterker en je organisatie zal sterker worden. Klik hier voor meer informatie.


Incompany trainingen

De ontwikkelvraagstukken in jouw organisatie zijn uniek en specifiek. Delphi MindconnectionSchermafbeelding 2016-01-20 om 07.32.02 maakt samen met jou de juiste vertaalslag. Wat is er nodig? Welke stappen komen eerst? Wat maakt die aanpak tot een efficiënte en effectieve keuze? Kies uit een aantal mogelijkheden.


Business coaching

strategiebOndernemers en vestigingsleiders hebben het doel, het plan en de richting vaak intuïtief bepaald. Maar hoe krijg je draagvlak in het team? Hoe vertaal je strategie naar actie? Met wie kun je veilig klankborden? Klik hier voor de ondersteunende rol van Delphi Mindconnection.


VerandermanagementA-new-change-management

De zekerheid die we in ons dagelijks werk allemaal hebben is dat de omgeving steeds verandert, het stopt nooit… Er zijn allerlei redenen waarom er verandert moet worden en allerlei projecten en programma’s die dan ingezet worden. Er wordt gezegd dat 70-80% van deze trajecten mislukt. Mindconnection is een essentiële voorwaarde voor het slagen van verandertrajecten.


Programmamanagement

Delphi ProgrammamanagementBinnen jouw organisatie wil je strategische doelen bereiken en daarbij benodigde veranderingen tot stand brengen. Intern of misschien wel met andere organisaties. Bijvoorbeeld beter samenwerken, het nieuwe werken, klantgerichtheid, LEAN etc. Heb je nog overzicht en weet je nog of je jouw doelen haalt?


Marktconnectie door MindconnectionOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Delphi Mindconnection heeft ook een interactief maatwerkprogramma ontwikkeld voor adviseurs, accountmanagers, projectleiders, verkopers en andere specialisten die zich vaak in commerciële situaties bevinden en daar veel effectiever in kunnen worden. Aangezien we graag inzoomen op bedrijfsspecifieke situaties, kunnen we dit vertalen in een passend maatwerkprogramma. Klik hier voor meer informatie.


Duurzame Inzetbaarheid

Delphi Mindconnection treedt vaak op als extern adviseur in projecten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Vaak worden deze trajecten gesubsidieerd via ESF. Er bestaat een grote kans dat ook uw organisatie daarvoor in aanmerking komt. Lees meer hierover.


Je kunt ook in gesprek gaan met een Mindconnector om te bespreken welke optie het best past bij jouw uitdaging.

contactbutton