Leercyclus


We beschrijven hier twee leercycli die beschrijven hoe mensen leren.

 

  1. De leercyclus
  2. De leercyclus van Kolb

 

  1. De leercyclus

Leercyclus

Deze leercyclus geeft aan hoe wij mensen leren en waarom we eigenlijk altijd achter de werkelijkheid aanlopen. Als we Onbewust Bekwaam zijn duurt het even voordat we in de gaten hebben dat de wereld veranderd is en dat we ons gedrag moeten aanpassen. We hebben daar over het algemeen anderen voor nodig die ons feedback geven. Ook negatieve resultaten en gebeurtenissen kunnen ons met de neus op de feiten drukken. De mate waarin we hiervoor openstaan bepaalt hoelang we Onbewust Onbekwaam blijven. Dit zijn onze ‘blinde vlekken’.

Als we ons bewust zijn kunnen we nieuw gedrag aanleren en worden we weer bewust onbekwaam. De cyclus begint dan weer opnieuw.

 

2. De leercyclus van Kolb

leercyclus-kolb

Als je nieuw gedrag gaat leren biedt de leercyclus van Kolb uitkomst. Alle kwadranten in de cirkel vertegenwoordigen een manier van leren. Je moet alle kwadranten doorlopen om een volledige leercyclus te hebben:

Dromen: wat gaat er goed? Wat kan er beter? wat zou ik willen?

Denken: hoe kan ik dat doen?

Beslissen: bepalen van het actieplan

Doen: uitvoeren van het plan

 

De leercyclus start niet altijd op hetzelfde plek. Soms start die met dingen doen, soms met reflecteren,  enzovoort. Mensen hebben een voorkeur voor een bepaalde leerstijl. De een doet liever, terwijl de ander liever plannen maakt. De ene leerstijl is niet beter dan de andere. Zoals gezegd moet je de hele cirkel doorlopen om te leren.

 

Hoe gebruik je dit?

Bij het ontwerpen van een leerproces zorg je ervoor dat mensen eerst bewust onbekwaam worden. Ze erkennen dan dat er ruimte is voor verbetering en hebben een redelijk duidelijk beeld van de voordelen of noodzaak van verandering. Pas dan zullen mensen in actie komen. Bij het aanleren van nieuw gedrag is het van belang dat de gehele cyclus van Kolb wordt doorlopen. Het gaat dus om reflecteren, bedenken, plannen en uitvoeren.

 

 

Delphi Mindconnection past dit toe in al haar interventies. Zowel voor persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling als organisatieontwikkeling

 

Terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank