Feedback Geven en Ontvangen


Wat is Feedback?

Feedback is een boodschap over het gedrag of de prestaties van een ander. Feedback geven en ontvangen is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen dat het werk van de ander niet in orde is, of juist heel erg goed is. Je stuurt elkaar bij door commentaar te geven (bron: carrièretijger). De letterlijke vertaling van dit Engelse woord is ’terugkoppeling’

 

Zonder feedback heb je geen leerproces

Feedback is essentieel voor elk leerproces. Zonder terugkoppeling heb je geen idee wat het effect is van je handelen en van je besluiten. Je weet niet of je goed functioneert en wat anderen ervan vinden. Het is dus van belang feedback te vragen. In je eigen belang. Vaak wordt feedback gezien als iets dat je met GEVEN. Ongevraagde feedback is echter veel minder effectief dan feedback die gehoord wordt.

Mensen met een goed ontwikkeld ego kunnen veel beter omgaan met feedback. Ze zijn beter in staat het waardevolle eruit te halen en daar ook iets mee te doen. Vaak wordt feedback ontvangen als kwetsbaarheid ervaren.

Feedback geven brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het doel van feedback is dat de ontvanger er beter van wordt. Ook hier is ego ontwikkeling dus belangrijk. Wanneer de feedback gever teveel met zichzelf bezig is, zegt de feedback minstens zoveel over de -gever als over de -ontvanger. Het is van belang dat de feedback ontvanger dit goed realiseert en de juiste feedback serieus neemt.

Feedback geven en ontvangen is essentieel voor elk individueel en collectief leerproces. De intentie waarmee feedback wordt gegeven en ontvangen is belangrijker dan de vele regeltjes die er in de loop der tijd voor zijn verzonnen.

 

Feedback vermijden of feedback juist opzoeken?

De keus is aan jou. Met het vermijden van feedback loop je het risico sneller in een neerwaartse spiraal te komen. Het geeft je onvoldoende keuzes jezelf aan te passen aan de omgeving en ook daarmee congruent te zijn. Feedback is vaak niet meer dan een mening of een beleving van iemand anders. ‘De feiten’ over jouw functioneren zullen voor een deel bestaan uit percepties (indrukken) die mensen hebben. Bedenk dan

 

Perceptie is de enige realiteit die we hebben…

 

Feedback is ook te organiseren. Veel bedrijven voeren 360° feedback systemen in. Hierbij worden leidinggevenden door hun managers, collega’s en medewerkers beoordeeld op diverse competenties. Er ontstaat op die manier een overzicht van inschalingen en de verschillen ertussen. Dit levert veel informatie en gespreksstof op.

 

Feedback geeft je de keuze er iets mee te doen of niet.

Het geeft je in ieder geval de duidelijkheid die je nodig hebt voor jezelf richting te kiezen en besluiten omtrent je eigen gedrag, capaciteiten en denken (de Congruentieniveaus!) te nemen. Wellicht heeft het zelfs invloed op de rol die je kiest in bepaalde situaties. Je wordt je ook bewuster welke invloed bepaalde feedback van bepaalde personen op jou heeft.

 

Feedback geven en ontvangen maakt onderdeel uit van elke interventie die we als Delphi Mindconnection doen. Zowel in onze Management training, Teamontwikkeling als Organisatieontwikkeling.

 

Wil je aan de slag met ego ontwikkeling, kijk dan eens naar de Congruentiemanager 2.0 en De Kern van Mindconnection.