Herzberg Motivatietheorie


Motivatie – hygiënetheorie van Herzberg

Frederick W. Herzberg kwam tot de conclusie dat we door Maslow onderscheiden behoeften in twee categorieën kunnen indelen:

  • motivatoren (satisfiers)
  • hygiënefactoren (of dissatisfiers)

 

1          Motivatoren

Als motivatoren noemt Herzberg: het werk zelf, erkenning en waardering, verantwoordelijkheid, succes en ontplooiing. Als deze motivatoren aanwezig zijn, bewerkstelligen ze motivatie, maar als ze er niet zijn worden mensen niet ontevreden maar ongemotiveerd. Herzberg was een grote voorstander van het  verrijken van het werk met “satisfiers” (motivatoren), zodat de werknemer zijn behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing zou kunnen vervullen.

 

2          Hygiënefactoren

Als hygiënefactoren noemt Herzberg onder andere: tevredenheid over de leiding, werkomstandigheden, inkomen, teamsfeer en status. Het kenmerk van hygiënefactoren is dat ze bij aanwezigheid niet leiden tot grotere motivatie maar tot tevredenheid. Op termijn werken ze daarom minder motiverend dan men wel veronderstelt. Bij afwezigheid leiden ze echter wel tot (grote) ontevredenheid; voldoende aanwezigheid ervan voorkomt dus ontevredenheid.

 

Motivatietheorie van Herzberg

Wie de motivatietheorie van Herzberg in de praktijk wil toepassen, moet zich eerst richten op de factoren die ontevredenheid veroorzaken (hygiënefactoren) en pas daarna op motivatoren. De gedachte daarachter is eenvoudig: mensen die ontevreden zijn, zijn moeilijk of niet te motiveren.

 

Wat hiernaast in het schema opvallend hoog scoort zijn de dissatisfiers “bedrijfsbeleid” en “kunde van de leiding”. Kennelijk werkt een goed bedrijfsbeleid en een kundige leiding niet specifiek motiverend maar deze leiden tot tevredenheid. Slecht beleid of leiding werkt echter de ontevredenheid in de hand en dat noemen we vaak zeer demotiverend.

Mensen raken vooral gemotiveerd door een gevoel van succes en waardering van de omgeving en de verantwoordelijkheid die zij voelen.

Natuurlijk kun je deze indeling gebruiken als kader om over je eigen mensen na te denken. We raden je wel aan te allen tijde voor elk individu na te gaan of dit inderdaad zo is. Het achterhalen van de werkelijke behoefte doe je door er naar te vragen, goed te luisteren en door het gedrag van mensen te observeren.

 

Lees hier alles over Management Trainingen of over Het motiveren van medewerkers.

 

Terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank