Welke Eisen stel je aan een Teamdoel?


Eisen aan een teamdoel; de 5 belangrijkste.

 

1. Draagvlak

De teamleden moeten erachter staan: Als mensen zelf ergens voor kiezen ontstaat er commitment en vastberadenheid. Als doelen worden opgelegd is dat veel minder het geval. Bovendien zullen de teamleden het idee hebben dat het doel haalbaar is. Lees in dit kader zeker ook: Hoe creëer ik draagvlak?

 

2. In de juiste richting: afstemmen met de baas

Het doel moet stroken met de richting die de organisatie op wil. Populair geformuleerd moet de baas het er ook mee eens zijn. Een slim team betrekt de baas van de teamleider bij het proces om tot doelen te komen. Afstemming met en draagvlak bij de baas.

 

3. Afstemmen met de (interne) klanten en (interne) leveranciers

Beoordeel wie er op de hoogte moeten zijn van je doelen. Kunnen ze meehelpen? heeft het gevolgen voor andere partijen? Laat het vroegtijdig weten en stel mensen niet voor voldogen feiten. Dan creëer je zelf de weerstand.

 

4. Verwerk je doelen in de jaarplannen en budgetten.

Acties die je moet doen om je doel te realiseren verwerk je in jaarplannen. De kosten en baten die het realiseren van het doel met zich meebrengt verwerk je in de budgetten. Ga er vanuit dat het lukt.

 

5. Moet het doel SMART zijn?

Bij voorkeur wel! maar het is niet altijd mogelijk. Sommige zaken zijn niet te voorspellen. Je komt niet verder dan een verwachting.

 

 

SpecifiekHet moet altijd duidelijk zijn waar de doelstellling over gaat en wat er precies bedoeld wordt.
 
MeetbaarIs mooi, maar is niet altijd mogelijk. Doelstelling op het gebied van productie of verkoop zijn gemakkelijk in cijfers te vatten en gemakkelijk te meten. In situaties waar dit lastiger ligt raden we altijd aan te zoeken naar meetbare grootheden die iets zeggen over het succesvol realiseren van het doel. Pas op met het formuleren van deadlines.
 
ActiegerichtJe kunt altijd acties formuleren die je uitvoert en later checken of die zijn uitgevoerd. Deze acties kun je evalueren en verbeteren.
 
RealistischRealistisch is volgens ons een subjectief begrip. Een doel is realistisch als het team de verwachting heeft het doel te kunnen realiseren. Als baas kun je je team uitdagen, maar laat het team de uiteindelijke beslissing nemen.
 
TijdgebondenSommige doelen moet voor een bepaalde tijd gerealiseerd zijn. Bij de meesten hoeft dit niet. Ga niet onnodig deadlines en targets zetten. Als die niet gehaald worden levert dat veel onnodige negativiteit.

 

Ga terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank