Motivatie en levensfasen van de mens


Levensfasen van de mens is van belang voor het motiveren van medewerkers

Elk mens kan voor handelen verschillende motieven hebben. Per individu kunnen motieven weer verschillen per situatie en per moment.

 

Om inzicht te krijgen in verschillen per moment verdelen we een mensenleven in drie perioden of levensfasen, te weten:

  • receptieve (ontvankelijke) fase
  • expansieve fase
  • sociale fase

 

Deze fasen zijn globaal. Het punt (leeftijd) waarop een individu overgaat naar een volgende levensfase is geen vast gegeven en van mens tot mens verschillend. We bespreken de drie levensfasen.

 

1          Receptieve fase

In de eerste twintig jaren van zijn leven groeit de mens. Die groei is zowel biologisch (van ca. 50 cm tot ca 1,85 m) als geestelijk (van kraaiende baby tot discussiërende tiener).

 

2          Expansieve fase

In de tweede twintig jaren gaan mensen het geleerde toepassen. De ex-tiener sticht een gezin (sociale behoefte) en ontwikkelt een maatschappelijke carrière (persoonlijk succes).

 

3          Sociale fase

In de derde twintig jaren staat de mens voor een wissel. Biologisch begint de achteruitgang van functies. Lichamelijke inspanningen worden minder of in ieder geval moeilijker. Het uiterlijk vertoont de eerste trekken van ouderdom.

 

Samenhang met Maslow

Het belang van de vijf fundamentele behoeften van Maslow verschilt per levensfase. Als manager moet je daarom nagaan in welke levensfasen werknemers zich bevinden en welke levensbehoeften daarbij passen. Zo kun je tot een optimale benutting van het menselijk kapitaal (human resources) komen. Beter geformuleerd: zo kun je een situatie bereiken waarin mensen bereid zijn het beste van henzelf te geven! Iemand die gesetteld is en zich in de sociale fase bevindt, heeft meer behoefte aan erkenning en status dan aan een eenmalige toelage van € 100. Uit het schema in onderstaande afbeelding blijkt de relatie tussen de verschillende levensfasen van de mens en de behoeftehiërarchie van Maslow.

Motivatie enLevensfasen van de mens en Maslow

 

Voor jonge managers kan het lastig zijn zich voor te stellen hoe het is in een latere levensfase. Flexibiliteit in mindset is essentieel!

 

Terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank