Behoeftehiërarchie van Maslow


Wellicht de bekendste theorie die ingaat op motivatie van het individu is de “behoeftehiërarchie van Maslow”.

 

Maslow onderscheidt vijf behoefteniveaus die elkaar van laag tot hoog opvolgen en daardoor de vorm van een piramide aannemen. We spreken daarom vaak van de behoeftepiramide van Maslow. De theorie van Maslow geeft veel inzicht in het motiveren van medewerkers.

 

 

Behoeftehierarchie van Maslow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande afbeelding suggereert dat eerst in behoeften op een lager niveau moet zijn voorzien, wil men aan een hoger niveau toekomen. Iemand met veel honger of slaap (eerste niveau) komt volgens Maslow dus niet toe aan vrienden maken (derde niveau), studeren (vierde niveau) of spontaniteit en belangstelling (vijfde niveau).

Aan de theorie van Maslow liggen vier aannames ten grondslag:

  • Als in één van de behoefte is voorzien, is deze geen motivator meer. Er ontstaat een nieuwe behoefte, of dezelfde behoefte ontstaat opnieuw zoals bij honger of slaap.
  • Het netwerk van behoeften is bij een individu complex; slechts een beperkt aantal behoeften uit het netwerk wordt geselecteerd.
  • Een mens zal doorgaans eerst in behoeften op een lager niveau voorzien voordat hij toekomt aan een hoger niveau.
  • Er zijn veel meer manieren om te voorzien in behoeften van een hoger niveau dan in die van een lager niveau.

De levensfasen van de mens hebben invloed op de belangrijkheid van de behoefteniveaus en dus op de manier waarop mensen zichzelf motiveren. In Motivatie en Levensfasen wordt dit verder beschreven.

 

Meer weten over Management Training

Kijk naar onze Congruentiemanager Training

Terug naar de Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank