Hoe wordt er gecommuniceerd in jouw organisatie: geweldig of geweldadig?Hoe wordt er gecommuniceerd in jouw organisatie? Geweldig? Of gewelddadig?

In deze video gaan we stilstaan bij de kracht van geweldloos communiceren. Geweldloos communiceren kan je heel veel opleveren. Communiceer wat vaker in wat je wel wil in plaats van wat je niet wil!

In conflictsituaties of in meningsverschillen neem je als het ware de brandstof weg uit het conflict. Hoe doe je dat nu?

In ons normale leven hebben we het vaak over oordelen. Blijf nou eens strikt bij de waarneming. Dus in plaats van oordelen, neem waar!

En in onze communicatie hebben we het vaak over interpretaties. De ander zegt iets en we trekken onze eigen conclusies. Het is veel beter om je eigen gevoel te benoemen. Dus als je communiceert in gevoel: “ik word verdrietig van deze situatie, omdat jij die en die uitspraak doet.”, dan blijf je veel zuiverder en haal je de brandstof uit de discussie weg.

Leidinggevenden communiceren ook vaak in kritische vorm. Feedback geven doen ze op een manier alsof het alleen maar kritiek spuien is. Als je in een conflictsituatie of in een communicatie, je behoefte aangeeft, is het voor de ander veel makkelijker om daar aan te voldoen.

En voorkom situaties in eisende vorm, je kunt veel beter communiceren in verzoeken. “Ik zou graag willen dat je die en die stappen zet, omdat …” Als je op die manier communiceert, zul je merken dat conflicten makkelijker opgelost worden, dat in je communicatie je een beter contact met de ander hebt en dat je veel makkelijker ook aan de verwachting van jouw chef kunt voldoen.

En daar wens ik je heel veel succes mee. Kijk je volgende week weer?