De zes gezichten van het ego (deel 3, Emotionele Reactiviteit)


Derde deel van een serie van 6 artikelen: Emotionele reactiviteit, weerstand, afhaken en aanvallen

Het ego werkt als een overlevingsmechanisme. Het zorgt ervoor dat we situaties vermijden of bestrijden die mogelijk pijnlijk of gevaarlijk zijn. Dit krijgt dan een hogere prioriteit dan het ‘algemeen belang’ en zorgt voor ‘ego-centrisch’ gedrag. We zijn niet in staat te doen wat nodig is, als het ego in de driver’s seat zit. Niet voor het algemeen belang, maar ook niet voor onszelf op de langere termijn. Als het ego echt getriggert wordt, is het ineffectief. Het is gericht op korte termijn overleven. Als dit gebeurt in situaties waarin we moeten kijken naar de lange termijn effecten van ons gedrag of waarin nuance belangrijk is, stelt het ego vaak verkeerde beslissingen voor. Dit mechanisme heeft dan ook een negatieve invloed op samenwerken en leiderschap. Delphi Mindconnection zoekt continu naar wegen om professionals te helpen goed met hun ego om te gaan en deze negatieve impact weg te nemen. Het ego heeft vele gezichten. In deze serie onderzoeken we de zes belangrijkste.

 

#3 Emotionele reactiviteit, weerstand, afhaken en aanvallen

Deze kant van het ego wordt vooral getriggerd door (vermeende) kritiek, conflicten, verschillen van mening, afwijzing, onverwachte veranderingen, onzekerheid. In het algemeen kun je zeggen dat het ego gerustgesteld wordt, door zaken die het als positief labelt. Het ego wil voorspelbaarheid, positiviteit en waardering. Als dat niet wordt geleverd, op wat voor manier dan ook komt het ego in het verweer. Het ego bouwt dan een verdedigingslinie, die er op talloze manieren uit kan zien. Boosheid, weerstand, aanvallen, verdedigen, terugtrekken, weggaan, ondermijnen, beargumenteren, op het gevoel spelen, etc etc . Het zijn allemaal strategieën die het ego uit de kast kan trekken, om het vervelende gevoel als gevolg van emotionele reactiviteit weg te nemen.

Hoe komt dit tot uiting in jouw organisatie?

Emotionele reactiviteit is elke dag aan de orde in organisaties. Bij elke onverwachte gebeurtenis, bij elk meningsverschil, bij elke vorm van feedback kan het opspelen. Het is dan ook van belang dat professionals hiervan op de hoogte zijn. Het speelt bij iedereen. Ook bij jou. En het heeft impact op samenwerken, je productiviteit en je energie niveau.

Onbewustheid is het probleem

Emotionele reactiviteit staat dus voor een emotionele reactie (automatisch) op een situatie die als onvoorspelbaar, negatief of gevaarlijk wordt gelabeld. Op zich is die reactie niet verkeerd. Het probleem ontstaat, als je er onbewust in meegaat en ernaar handelt. Dan is het onbewuste stuk van het ego je de baas en ben je overgeleverd aan je emoties. De kans dat het ego de situatie overdrijft is levensgroot (kritiek, feedback is immers niet levensbedreigend).

 

Hoe los je dit op?

Dit los je op door het beoefenen van emotionele veerkracht. Het is de bedoeling, dat je de emotie niet wegdrukt, observeert en er niet automatisch naar handelt. De emotie is dan niet meer de baas. Je ego informeert. Jij beslist zelf, of je ernaar handelt of niet en hoe je dat precies doet. Door het observeren van je emotie, zonder er verder iets van te vinden wordt de intensiteit vanzelf kleiner. Je leert langzaam met steeds meer onzekerheid en ‘gevaar’ om te gaan. Uiteindelijk merk je dat de reactie van het ego steeds minder intens wordt. Het ego kan namelijk leren van ervaringen!!

 

Hoe ontwikkelt zich dat in de tijd?

Er vindt een shift plaats: eerst zie je het pas achteraf, daarna in het moment en uiteindelijk voel je de emotie al aankomen, voordat het tot handelen heeft geleid. Zo wordt je je ego steeds meer de baas, zonder je gevoel weg te duwen. Je ego blijft informerend aanwezig, zodat je wel op tijd wordt gewaarschuwd als er echt gevaar is. Je wordt op deze manier veel professioneler en volwassener in je reacties op gebeurtenissen.

 

Wil je meer weten over hoe het ego werkt en er serieus mee aan de slag gaan? Wil je weten hoe je hiermee om kunt gaan? Check dan zeker de Congruentiemanager 2.0 training: de belangrijkste leiderschapsreis voor alle professionals. 

 

Wil je specifiek focussen op leidinggeven? check dan De Congruentiemanager

 

Je kunt ook abonneren op ons blog om ook de andere artikelen te ontvangen.