De valkuilen van jouw overstijgende teamrol


Recent mocht ik een professioneel team begeleiden en in de bijeenkomst mochten mensen hun stem uitbrengen voor een prioriteitenlijstje wat ze samen hadden opgemaakt. Een van de teamleden vroeg heel scherp: “Vanuit welke rol mag ik die stem uitbrengen?”

Vandaag mijn video over het belang van overstijgende teamrollen.

Er ontstond een leuke discussie. Natuurlijk is het gemakkelijk om voor taken te stemmen die een collega uit moet voeren. Als mensen voor het eigen belang kiezen en er gemakkelijk mee weg willen komen is dat een veilige weg. Helaas gebeurt dat maar al te vaak en dat brengt je als team niet verder. Trouwens het brengt je ook als persoon niet het beste.

Als teamleider of lijnmanager heb je veel invloed op wat er binnen je eigen afdeling gebeurt. Als je daar wat wil veranderen of veranderen is het belangrijk dat je draagvlak creëert. Hoe dat effectief gaat is te zien als je op dit i-tje klikt en naar mijn video over veranderen kijkt.

Maar we zaten met het MT bij elkaar en het thema was om keuzes te maken in het belang van het bedrijf. En als MT lid heb je een dubbelrol: als afdelingsleider om het belang van je eigen team te verdedigen of te dienen, maar ook een rol als MT lid om in het belang van het bedrijf te kiezen. Zelfs als dat ten koste gaat van je eigen belang of je afdelingsbelang.

Als manager zit je vaak tussen twee vuren. Een goede manager is een ‘filter’ en verdedigt uiteindelijk die MT keuze, zelfs als die voor jouw afdeling niet optimaal is. Een slechte manager is een ‘versterker’. Die maakt van een mug een olifant of brengt een MT besluit in zijn afdeling met de tekst: “wat ze nou weer bedacht hebben….”

Een professioneel MT lid is dus een goed filter, die de belangen van zijn afdeling op argumenten verdedigt, maar rol overstijgend meedenkt en beslissingen neemt in het belang van het bedrijf. En daar is uiteindelijk ook jouw afdeling en ben jijzelf het meest mee gediend! Ik wens je die professionele rol toe!

Hoe vul jij je teamrol in die situatie vaak in?