Toegepaste organisatiekunde, wat kun je ermee?


Vandaag gaat mijn video over toegepaste organisatiekunde. Een mooi theoretisch vak waarbij modellen en goede voorbeelden van pas komen om jouw keuzes als leider op te laten baseren of je door te laten inspireren. De theorieën sluiten naadloos aan bij de onderwerpen van onze leiderschapsreizen. Alleen is de praktijk vaak wat weerbarstiger.

Een prachtig studieboek is Toegepaste Organisatiekunde van Peter Thuis. Ik heb de fonkelnieuwe 7e druk gekocht, waarin de oude modellen weer nieuwe kanttekeningen en inzichten hebben gekregen. Waarschijnlijk wordt er nu al weer gewerkt aan de 8e druk.

Iedere organisatie heeft een structuur, een bestuursvorm, met functie en taakverdelingen. Dat bestaat al sinds de oude Grieken. Een aantal modellen en theorieën die vaak voorbijflitsen zijn:
Taylor, Boulding, Lewin, Greiner, Porter, Fayol, Mayo, Weber en van recenter datum: Ricardo Semler en Steve Jobs.

Inhoudelijk ga ik je daar in deze korte video niet mee vermoeien.
Veel belangrijker is dat je vanuit elke gezichtshoek dingen kun leren. Elk model heeft iets positiefs, maar het hangt erg af van de situatie van jouw organisatie. Ook is het duidelijk dat het ideale plaatje een utopie is. Leuke boeken op dat vlak zijn: Bullshit Management II van Jos Verveen en De Succesillusie van Richard Engelfriet.

Dus pin je niet vast aan dat ene allesomvattende model, maar kies of doe dat wat echt nodig is voor de situatie van dat moment. Chaos, anarchie of wispelturigheid? Ja, als je dat hap snap doet wel. Maar als je geleidelijk ontwikkelt dan kies je steeds het beste voor je team en je bedrijf. Intuïtief leiderschap helpt je daar bij!

Ik zeg regelmatig dat modellen slechts een slappe afspiegeling zijn van de werkelijkheid. Die is mooier, gecompliceerder of weerbarstiger. Tenzij het de afdruk is van een fotomodel: dan is de afdruk vaak mooier gemaakt met Photoshop.